Sjøholt er et område med nye industrivirksomhet, og stedet der Tekken skal drive rørvirksomheten videre.

Entech selger sin rørvirksomhet

Entec-konsernet i Ulsteinvik selger sin utførende rørvirksomhet, som har vært en del av datterselskapet Entec Brimer. Kjøper er Tekken på Sjøholt. Bak Tekken står blant andre tre av de tidligere gründerne i tidligere ServiTech.

0

Rørvirksomheten som nå selges har sitt utspring i selskapet ServiTech som ble en del av Entech i 2018. I all hovedsak har rørvirksomheten hatt aktivitet innen det maritime markedet samt prosjekter innen vann- og avløpsrensing. 

– Salget skjer som en konsekvens av vår strategi om å fokusere virksomheten til Entech Brimer rundt prosjekt- og systemleveranser. I denne strategien er ikke lenger utførende rørvirksomhet en naturlig del av vårt konsern, sier konsernsjef Håvard Haanes i Entech.

I virksomhetsoverdragelsen følger 24 ansatte, maskiner og utstyr, samt en godt innarbeidet produkt- og kundeportefølje innen rørinstallasjon. Kjøperer selskapet Tekken AS, som også overtar kontor- og produksjonslokalene lokalisert på Sjøholt i Ålesund Kommune. 

Bak Tekken AS står blant andre tre av de tidligere gründerne i tidligere ServiTech, med god kunnskap om og erfaring fra slik aktivitet.

Daglig leder i Tekken AS, Stig Stokke, sier at selskapet foruten rørproduksjon og rørinstallasjon også vil fortsette å levere PE-produkter til kunder over hele landet. Spisskompetansen er på rør til flytende gass, gjerne beskrevet som LNG.  

– Vi ser positivt på at det er tidligere gründere av ServiTech som nå overtar rørvirksomheten. På denne måten sikrer man kontinuitet og trygghet for arbeidsplassene på Sjøholt, sier Haanes.

Han opplyser at partene har inngått en rammeavtale for rørarbeid på eksisterende prosjekter. Dette muliggjør også fremtidig samarbeid på nye prosjekter.

I tillegg til prosjekt- og systemleveranser er Entech Brimer en ledende produsent av komposittprodukter til oppdrettsæringen og prosessindustrien samt høydebassenger for drikkevann. Disse produseres ved egne produksjonslokaliteter både på Kvamsøya i Sande kommune og hos andre deler av Entech konsernet i Latvia.