Etter mange år med drenering av myrer har man kommet på at disse har en viktig flomdempende funksjon.

Vil overlate mer til naturen

De nordiske miljø- og klimaministrene vedtok nylig erklæring om naturbaserte løsninger. Man tror slike løsninger kan være betydningsfulle for å løse både klima- og naturkrisen og ministrene vil jobbe for at naturbaserte løsninger får en sentral plass i forhandlingene av en ny internasjonal naturavtale under COP15 i Montreal. MInistrene oppfordrer også aktører i Norden til å ta i bruk naturbaserte løsninger.

0

Onsdag 2. november møttes de nordiske klima- og miljøministre i Helsingfors. Betydningen av det nordiske samarbeidet for klima og miljø har ifølge en pressemelding fra regjeringen økt som følge av krigen i våre nærområder.

Dette ved at energikrisen kommer på toppen av klima- og naturkrisen. Nå peker man på at naturbaserte løsninger addresserer klima- og naturkrisen i sammenheng, i tillegg til å bidra med samfunnsgoder.

Eksempler på viktige tiltakt er restaurering av myrer og etablering av våtmarker for å samle opp overvann og redusere utslipp av klimagasser. Her har Sverige og Danmark allerede bevilget penger for å ta tilbake de viktige flomdempende funksjonene som myrer har. Skogsbrukets drenering og grøfting har ødelagt en viktig naturlig bufferevne. De nordiske miljø- og klimaministrene forpliktet seg i møtet i Helsingfors til å jobbe sammen for  at naturbaserte løsninger gis en sentral plass i den nye internasjonale naturavtalen.

Hovinbekken i Oslo. Åpne bekker bidrar til å øke det biologiske mangfoldet, gir rom for rekreasjon og bidrar til at urbane områder blir mer robuste til å ta imot vær forbundet med klimaendringer som flom og styrtregn.

– Klimaendringer og tap av natur er de to største utfordringene verden står overfor. Vi må se klima- og naturkrisen i sammenheng hvis vi skal klare å løse disse eksistensielle krisene. Det er et stort ubenyttet potensial i å bruke naturens egne metoder for å løse våre store klima- miljø- og samfunnsutfordringer. Dette skal vi jobbe for sammen i Norden, og vi skal engasjere oss så vel lokalt som globalt rundt dette, sier Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Styrker egen sating på naturbaserte løsninger 

Under møtet diskuterte ministrene det nordiske prosjektet ”Naturbaserte Løsninger”, som i løpet av fire år skal gi beslutningstakerne i Norden det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å øke satsingen på naturbaserte løsninger. Et viktig element i prosjektet er å bruke og lære av hverandres beste praksis.

– Med dette prosjektet får vi på plass et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til at myndigheter, bedrifter og sivilsamfunn i Norden kan skalere opp solide, naturbaserte løsninger. Dette vil i sin tur bidra til å realisere visjonen om Norden som den mest bærekraftige regionen i verden i 2030, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Arbeidet stopper naturligvis ikke her. Ministrene sender også en innstilling til det internasjonale naturpanelet (IPBES) der de oppfordrer Naturpanelet til å samle og tilgjengeliggjøre den vitenskapelige kunnskapen om styrking av havøkosystemer. Disse er viktig for karbonbinding- og lagring, og de nordiske ministrene ønsker å sette søkelys på bevarings- og gjenoppbyggingstiltak.

-Vi skal gjøre vårt i Norden for å sikre at verden beholder farten i arbeidet med å kutte klimautslipp, og at vi får på plass en sterk og virkningsfull internasjonal naturavtale som setter globale mål for naturen, sier Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen aktualiserer grønn omstilling

Russlands angrep på Ukraina har ikke bare endret den sikkerhetspolitiske situasjonen og internasjonale samarbeid, men også økt verdensprisene på energi og råvarer og gjort energipolitikk til et brennhett sikkerhetspolitisk tema. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har styrket det nordiske samarbeidet og gjort det enda mer aktuelt på nye områder, ikke minst har dette ført til en styrking av det nordiske  klima- og miljøsamarbeidet.

-Russlands brutale angrep på Ukraina har gjort samarbeidet mellom de nordiske landene betydningsfullt på en ny måte. Nå støtter vi oss stadig nærmere på våre nordiske venner når det gjelder både energiforsyninger og utenriks- og sikkerhetspolitikken. De nordiske landene har også en viktig rolle som globale foregangsland når vi bygger samfunn som er fri for utenlandsk fossil energi, sier Finlands miljø- og klimaminister Maria Ohisalo.

Les deklarasjonen her. 

Les meir om naturbaserte løsninger her

Les om Nordisk råds miljøpris 2022 her