Besøkende på messen fra Kristiansand kommune, i samtale med Vegard Helgesen under fjorårets messe i Kristiansand

En VA-messe for fire byer

Det ble gjort en grundig evaluering av årets runde, noe som blant annet har resultert i at VVP åpner for enda flere spennende utstillere for 2023 – også de som ikke er VVP medlemmer gitt at de beriker arrangementet.

0

I 2022 gjorde messen et kjempecomeback med flere besøkende enn de tre siste årene sammenlagt. Fra 7. – 16. mars reiser VA Messene igjen rundt til fire byer i Norge – denne gangen sammen med både Norsk Vann, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur og flere nye utstillere.

Messesjef og daglig leder i VVP, Bjarne Haugland er svært fornøyd med resultatene og gleder seg til å slippe programmet for 2023 like over nyttår. 

– En ting er besøkstallene, men kvaliteten på de besøkende var virkelig over all forventing.  Nesten utelukkende har vi fått møte mennesker som jobber med våre produkter på daglig basis, noe som skaper verdifulle møter for begge parter. 

Det er VA og VVS produsentene VVP som står bak bransjemessen, som i vår stilte med ny profil og nytt konsept. I tillegg til å få se de siste nyhetene og produktene på markedet fra Norges ledende leverandører, fikk de besøkende delta på delvis lokale fagseminar. Kombinasjonen vekket stor interesse, og VVP jobber nå i samarbeid med Messeselskapet med å videreutvikle konseptet ytterligere. 

Det ble gjort en grundig evaluering av årets runde, noe som blant annet har resultert i at VVP åpner for enda flere spennende utstillere for 2023 – også de som ikke er VVP medlemmer gitt at de beriker arrangementet. Olimb Rørfornying AS er ett av de nye tilskuddene neste år. 

– Her er en stor bredde av VA bransjen representert, og vi får muligheten til å treffe kunder og kollegaer i bransjen på en annen arena en vi vanligvis pleier å gjøre. Vi har fulgt messen fra utsiden og synes den virker godt tilrettelagt og organisert, vi gleder oss med det til å få være en del av arrangementet i 2023. Uttaler Markedssjef i Olimb, Peer-Christian Nordby. 

Denne våren var det en overvekt av besøkende fra kommunesektoren på messene, men Haugland håper på noe mer variasjon neste år. 

– Kommunene er vår kjernemålgruppe og her har vi truffet bra, men jeg har et håp om at vi møter flere rådgivere, konsulenter og entreprenører neste år. Messene er kjemperelevant for de som planlegger og utfører, så her føler jeg vi har enda mer å hente. Jeg oppfordrer med det bedrifter som kunne tenke seg å være en del av VA Messene til å ta kontakt.

Les mer om messene her:

Full klaff for VA-Messene

Oppdaterte VA-data er veien til effektiv drift