Langvarig eksponering for PFAS er skadelig for menneskers helse. Kreditt: European Environment Agency, Wikimedia Creative Commons

Forurenset drikkevann igjen for retten

Blekinge tingrett slo i en tidligere dom fast at det kommunale selskapet Ronneby Miljø og Teknikk er ansvarlig for å erstatte de 165 personene som saksøkte de for personskade etter å ha fått i seg gift. Nå anker imidlertid det kommunale selskapet saken.

0

I desember 2013 ble det oppdaget at drikkevannet til 5000 mennesker i Kallinge var sterkt forurenset med PFAS-kjemikalier. Tingretten ga ofrene rett til erstatning fordi høye nivåer av PFAS i blodet betyr fysisk forverring og økt risiko for flere sykdommer. At det kan dreie seg om personskade selv om det foreløpig ikke er konstatert sykdom, var vurdering rettens vurdering. Man ble dermed tilkjent erstatning for å ha fått i seg det farlige stoffet.

Men det kommunale selskapet har bestemt seg for å anke over Blekinge tingretts dom i den såkalte PFAS-saken. I disse dager skal saken opp for lagmannsretten.

Peter Berglin, administrerende direktør i Ronneby Miljöteknik sier til Sveriges Radio at det er en viktig sak for Miljöteknik og deres eventuelle ansvar, men at i et bredere perspektiv er hele VA-Sverige berørt.

Blekinge tingrett slo altså i en tidligere dom fast at kommunale Ronneby Miljø og Teknikk er ansvarlig for å erstatte de 165 personene som saksøkte Ronneby Miljø og Teknikk for personskade.

Ifølge tingretten skal de ikke få erstatning for de psykiske skadene de ble påført med bekymring og angst.

Tingrettens tilnærming til å tilkjenne erstatning for skade som ennå ikke er inntruffet, men prinsipielt for økt risiko for fremtidig skade, er sentral i saken.

Tingretten begrunnet i dommen skadebegrepet: «…Dette må i seg selv ses som en mangelstilstand, d.v.s. at det har oppstått en fysisk skade med økt helserisiko og forringelse av kroppens funksjon. Den mangelfulle tilstanden er forårsaket av at saksøkerne har vært utsatt for PFAS. Saksøkerne har dermed fått en personskade.»

Fra Ronneby kommunes og Miljötekniks ståsted er det også viktig å fastslå posisjonen til kommuneinnbyggerne som ikke er inkludert i rettsdokumentene.

– Derfor er det så viktig at det prøves i retten, slik at vi tar i bruk svensk erstatningsrett på en rettferdig måte. Nå er det de facto at det er 165 individuelle mål, det er en hel del flere mennesker som også er eksponert og har forhøyede nivåer av PFAS, det er det ingen tvil om. De skal ikke behandles i rettssaken, men det er en interesse fra kommunen for å se hvordan dette har påvirket dem og hva det betyr for dem også, forklarte Peter Berglin til bladet Cirkulation under tingrettssaken i mars 2021.

Det var i midten av desember 2013 at det kommunale selskapet Ronneby Miljö och Teknik tok beslutningen om å stenge vannverket i Brantafors, Kallinge, etter fylkesnemndas funn av sterkt økte nivåer av perfluorerte alkylstoffer, PFAS, i grunnvannskilden, som samt vannverkets analyse av PFAS i utgående drikkevann.

Forurensningen kommer opprinnelig fra forsvarets virksomhet ved F 17 flyvåpen, hvor det i lang tid har vært brukt brannskum som inneholder PFAS. D

et betyr at dersom Ronneby Miljö och Teknik blir erstatningsansvarlig etter alle rettssaker, har de trolig mulighet til å rette et krav mot det svenske forsvaret i henhold og prinsippet om at forurenseren betaler. Den ideelle PFAS-foreningen i Kallinge krevde erstatning sommeren 2016 etter at det ble målt høye nivåer av PFAS i blodet til de som fikk drikkevann fra vannverket i Kallinge.

Det er en gruppe på 165 personer som saksøkte Ronneby Miljöteknik. I juni 2018 avgjorde Høyesterett at det er produktansvarsloven (PAL) og ikke lov om offentlige vanntjenester (LAV) som skal brukes når et eventuelt erstatningsansvar for PFAS-problemene i Kallinge, Ronneby kommune prøves.

PAL er streng, og innebærer at vannprodusentene skal ha full kontroll på produktet, i motsetning til LAV, hvor avgjørelser handler om hvorvidt oppdragsgiveren eventuelt har oppført seg dårlig. Lagmannsrettsbehandlingen vil vare i to uker.