STORT: VA-prosjekter med store dimensjoner er et sentralt tema på VA-dagene 2023. (Foto: PAM Norge)

Dobler antall VA-dager

En årviss VA-konferanse har fått både fundament og fotfeste. I april inviterer Saint-Gobain PAM Norge til VA-dagene for tredje gang, og øker samtidig fra én til to dager. På programmet står blant annet gjenbruk av masser, miljø, sikkerhet og erfaringer fra flere store VA-prosjekter.

0

Konferansen VA-dagene 2023 går av stabelen i uka rett etter påske – 12. og 13. april. Denne gang med enda større bredde i både tid og tema. De foregående VA-dagene var på én dag, men nå er programmet økt til to dager. 

– Vi åpner for påmelding fra 1. desember, og det meste av programmet er klart. Temaene er klare, og vi venter å ha de siste navnene på innledere klare innen jul. Vi har fått med oss dyktige og formidlingssterke innledere med solide kunnskaper på sine områder. Dette er et program vi er stolte over å invitere folk til, sier salgsdirektør Roger Sønsteby i Saint-Gobain PAM Norge AS. 

Masse og miljø

Første dag av konferansen handler mye om masser og miljø, med gjenbruk og bærekraftig masseforvaltning som hovedspor. Konferansen åpner med presentasjon av en nyhet som kan få stor betydning for alle som prosjekterer og utfører VA-grøfter:

– Norconsult har på oppdrag fra PAM Norge tatt fram en modell for å visualisere mulighetene i gjenbruk av stedlige masser. Det kan potensielt gi store reduksjoner i både CO2-utslipp og kostnader. På VA-dagene skal dette verktøyet presenteres grundig, sier Sønsteby. 

To kommuner

To store kommuner skal dele sine erfaringer med konkrete tiltak for miljøvennlig masseforvaltning i prosjekter: 

Miljørådgiver Synne Sidenius i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vil dele av VAVs erfaringer med kravstilling til miljøvennlig massehåndtering, og hvilke resultater det har gitt. Hun vil også gi et innblikk i VAVs veileder for gjenbruk av stedlige masser. 

Prosjektdirektør Tore Gulli i Bærum kommune skal fortelle om Bærum Ressursbank, et markedssystem som gjør det enklere å utnytte overskuddsmasser lokalt. Enklere, tettere og smartere samarbeid mellom bransjeaktører gir gode forutsetninger for et effektivt marked. Resultat: Bedre utnyttelse av masser, mindre nyproduksjon, mer effektiv transport og mindre tomkjøring. 

Omfylling

Ulike rørmaterialer har ulike egenskaper, og tillater forskjellige omfyllingsmasser. 

VERT: Salgsdirektør Roger Sønsteby og resten av staben i Saint-Gobain PAM Norge inviterer til VA-dagene for tredje gang. (Foto: PAM Norge)

Basal skal på VA-dagene vise et beregningsprogram som sammenligner kostnader ved forskjellig grøfteoppbygging og gjenbruk av masser i ettrørsgrøfter. 

Det er navnet på konferansen PAM Norge AS nå inviterer til for tredje gang. VA-dagene er i ferd med å etableres som en årviss faglig møteplass for alle som er interessert i vann, avløp og infrastruktur. 

– Når duktil-leverandøren PAM inviterer til VA-konferanse, da blir det vel mye snakk om støpejernsrør? 

– Nei, i svært liten grad. VA-dagene tar opp temaer som er aktuelle for alle som jobber med VA. Vi tar opp blant annet miljøvennlige anlegg, sikkerhet, markeds- og forsyningssituasjonen. Materialvalg bruker vi lite tid på, sier han. 

Hovedpunktene i programmet:

Dag 1: 

 • Masser og miljø. Gjenbruk sparer utslipp og kostnader.
 • Vannledning i tunnel sikrer drikkevann til ny bydel i område med sårbar vannforsyning.
 • Trykkprøving av store rørdimensjoner.
 • Cyber-sikkerhet og kunstig intelligens i vannforsyning.
 • Debatt, diskusjon, mingling og nettverksbygging
 • Middag – utdeling av VA-yngre pris.

Dag 2: 

 • Oslo stamnett, kjempeprosjekt med store dimensjoner og omfattende logistikk.
 • Sotrasambandet, OPS-prosjekt med stor vannledning integrert i ny bro.
 • Vann- og avløpsprosjekt i Skaun med store geotekniske utfordringer. 
 • Prognosesenteret om markedsutsikter i vannbransjen. 
 • Prispress og flaskehalser i leveringskjeden. Men VA-behovene er store. Magnar Sekse i Bergen Vann orienterer. 
 • Byggherrer vil ha bærekraftige prosjekter. Veidekke orienterer om strategier, kontrakter, pris og risiko. 
 • Prisene stiger. Hva gjør det med verdikjeden? Bjarne Haugland i VVP med overordnet blikk.
 • Hvordan vil neste generasjon VA-rådgivere utforme fremtidens løsninger? Evelina Koltsova i Aslplan Viak og VA-yngre
 • Kan man enkelt kartlegge restlevetid på anlegg i full drift? Ja. Ole-Jakob Bjerke i PAM Norge AS presenterer metode for tilstandskartlegging av støpejernsrør. 

Hele programmet og påmelding er tilgjengelig på konferansesiden