London kontoret til Thames Water, en av de private aktørene innen vann og avløp

Private VA-selskaper med gjeld mens store utbytter går til aksjonærene

Etter mange år med lave investeringer ble VA industrien i England og Wales for mer enn tretti år siden privatisert. Nå rettes det kritikk for at selskapene setter aksjonærer foran investeringer. Til tross for massive utbetalinger i utbytte sliter selskapene med gjeld i en tid med stigende renter. De engelske selskapenes nettogjeld var 56,2 milliarder pund i fjor da regulator Ofwat* advarte om bekymringer for sektorens økonomiske soliditet.

0

Siden privatiseringen i 1989 har rundt 50 milliarder pund blitt utbetalt i utbytte. I en tale til industrien i 2018 pekte det konservative parlamentsmedlem Michael Gove, daværende miljøsekretær, på at sektoren ikke mestret å investere nok.

– I kontanter ble over 18,1 milliarder pund utbetalt til aksjonærene i de ni store engelske regionale vann- og avløpsselskapene mellom 2007 og 2016. Selvfølgelig kan utbytter rettferdiggjøres hvis de har blitt generert av slank og effektiv drift — og har blitt utbetalt etter passende kapitalinvestering. Men de 18,1 milliarder pundene som ble utbetalt i utbytte var faktisk nesten hele overskuddet fra vannselskapene etter skatt. Det totale overskuddet var 18,8 milliarder pund i samme periode, sa Gove.

Mangel på investeringer

I sommer, i England, da vannrestriksjonene slo til, viste det seg at utbyttebetalinger fra vannselskaper til morselskapene utgjorde 1,1 milliarder pund – en økning på mer enn 18 prosent fra året før. Water UK, som representerer industrien, sa at utbyttet de siste to årene hadde vært i gjennomsnitt tre prosent og var innenfor regulator Ofwats forventninger, rapporterte The Times.

En talsperson for Water UK sa til Water News Europe: «Vannselskaper har investert mer enn 160 milliarder pund i løpet av de siste 30 årene i industrien som tidligere har vært sulteforet på kapital, samtidig som de har forbedret effektiviteten med over 70 prosent. Denne effektiviteten betyr at kostnadene er lavere, slik at regningene kan forbli omtrent de samme i over et tiår i reelle termer, samtidig som det tillater nye investeringer i resiliensprosjekter og redusert lekkasje.»

Sviktende ytelse

Når det gjelder vannlekkasje, sier Ofwat at Storbritannia presterte bedre enn mange andre europeiske land med tap på rundt 20 prosent for de siste EurEau-kompatible dataene, i kontrast til 60 prosent for Bulgaria og mer enn 50 prosent for Irland. Men regulatoren bøtelagt nylig et dusin vannforsyningsselskaper med nesten 150 millioner pund etter at Ofwat avgjorde at selskapene hadde bommet mål og forurenset elver. David Black, administrerende direktør i Ofwat, sa: “For mange vannselskaper klarer ikke å levere til kundene sine. De dårligste utøverne, Thames Water og Southern Water, faller konsekvent under våre og kundenes forventninger. De må iverksette tiltak umiddelbart for å forbedre ytelsen og gjenoppbygge tilliten til menneskene de tjener. Vi vil fortsette å holde selskaper ansvarlige for deres prestasjoner, og vi vil sørge for at de øker spillet sitt.»

Ulike modeller

Vannforsyningen er fortsatt offentlig i Skottland og Nord-Irland, mens private selskaper over hele Europa har forskjellige roller. For eksempel er vannforsyning i Nederland offentlig eid og drevet av privatdrevne selskaper. Men forbrukernes misnøye med private vannleverandører i Paris og Stuttgart førte til at begge byer gjenopprettet forsyningen til en offentlig operatør i 2010. Og i Østerrike ble det vedtatt en lov som forbyr privatisering av vannforsyning i 2019N

*Ofwat er et reguleringsorgan for VA-sektoren

Kilder: The Times/Ofwat/Waternewseurope