Ordfører Linn Laupsa og Rune Løkkeberg tester vannet ved det nye anlegget for drikkevannsproduksjon i Halden kommune.

Halden velger membran for tredje gang

Halden kommune kunne nylig presentere Asak Vannbehandlingsanlegg, som også er Norges største sådan basert på membranteknologi. Asak VBA et kompakt vannverk med en enkel og sikker prosess, uten behov for fellingskjemikalier eller slambehandling i etterkant.

0
Råvann, returvann og renset drikkevann

Mens kommuner over det ganske land vurdere å bruke enten ozon eller metallsalter til å rense drikkevannet har Halden gått opp nye veier. Nylig kunne man åpne sitt tredje vannverk basert på membranteknologi, noe som få andre kommuner har våget å vurdere. Nettopp gode erfaringer med membranteknologi har gjort at Halden for tredje gang går for en slik løsning.

Velkjent

Membraner har imidlertid vært brukt av industrien i mer enn femti år, men mellom vannbehandling til industri og vannbehandling til kommuner har det tradisjonelt vært høye terskler, der nok mange rådgivere har vært forsiktige med å foreslå noe nytt.

Slik var det også med ozon, der ildsjeler måtte kjempe for å de nye løsningen nye inn i bransjen. Og nå viser Halden kommune fram det som er et fullgodt alternativ til de to andre metodene.

Les Framsynt storskala vannverk med ozon

Sikkerhet

Årsaken til at Halden har latt bygge nytt vannverk handler først og fremst om forsyningssikkerhet. På grunn av lange avstander til nabokommunene Sarpsborg og Fredrikstad, ville et eventuelt samarbeid om beredskapsvann kreve betydelige investeringer i rør. Med nye Asak VBA har Halden praksis doblet sin kapasitet, og med et reserve aggregat er man også sikret mot strømbrudd.

Driftssjef Sven Erik Antonsen har lang erfaring med membraner
Anlegget skal levere 18 000 kubikkmeter i døgnet

– Dersom vårt andre store vannverk på Lille Erte ikke klarer å levere vann, vil Asak vannbehandlingsanlegg overta vannproduksjonen fullstendig. Dermed vil leveransen av vann går kontinuerlig. Å ha et alternativ gjør det også enklere med vedlikeholdsarbeid. Ettersom de aller fleste i Halden får sitt drikkevann fra Lille Erte, vil dette nye anlegget øke sikkerheten for drikkevannet til svært mange mennesker og virksomheter i Halden, sier Rune Løkkeberg i Halden kommune. 

To år

Anlegget på Asak har tatt ca to år å bygge, ligger på en tomt kommunen allerede eide og beleilig til rett ved allerede eksisterende ringledning. Råvannet hentes fra Femsjøen. At man valgte membrananlegg bygger på gode erfaringer med samme type anlegg på både Kornsjø og Prestebakke. Man har mer enn 15 års erfaring med teknologien og med identisk fabrikatet av membraner. Kvaliteten på råvannet man nå henter opp fra Femsjøen er heller ikke så ulik den man tidligere har brukt.

– Membrananlegg er kompakte løsninger, som krever liten bygningsmasse. I praksis har vi styringen av vannverket i lomma, så det er veldig lettvint og renslig. Det eneste vi må gjøre er å blande ut saltløsningen som brukes til å rengjøre membranene med, ellers går alt av seg selv, forteller Rune Løkkeberg til VANytt.

70 %

En stor fordel med membranrensing er at man ikke genererer slam. Vannet pumpes inn og filtreres med porefilter på 20 mikron og går deretter videre til membranbatteriene. Her filtrerer man ut 70 % av vannet og resten sendes tilbake til vannkilden, dermed bare litt mer konsentrert mengde organisk materiale, men av samme beskaffenhet. Etter membranfiltrering behandles anlegget med UV før det klores lett og går på nett. Anlegget kan leverer 18 000 kubikkmeter drikkevann i døgnet.

Vaskevannet for membranene går til kommunens nett, ellers er det ingen andre utslipp eller slamproduksjon. Anlegget er 100 % drevet av strøm, derfor har man et reserve strømaggregat på 1600 KWA, mens hele anlegget krever maks 2200 Ampere.

Vannverket ble startet fra og kan styres fra en mobiltelefon

170 mill

Under innvielse av anlegget torsdag 15. desember kunne driftssjef Sven Erik Antonsen starte produksjonen fra sin smart telefon mens ordfører Linn Laupsa fikk æren av å vri om på ventilen som slapp drikkevann ut fra Asak vannbehandlingsanlegg for aller første gang. Dette var på dagen 23 år etter at daværende ordfører Carsten Dybevig åpnet Lille Erte vannbehandlingsanlegg. 

Investeringen på cirka 170 millioner er høyere enn tidligere anslått som følge av vanskelige grunnforhold, prisøkning og innløste opsjoner blant annet et høydebasseng som øker leveringssikkerheten ytterligere. Anlegget har et høydebasseng på 2500 kubikk og et basseng på 400 kubikk internt i bygget.

Haldens investeringer i drikkevann:

Ordfører Linn Laupsa skrur på vannet
  • 15. desember 1999 åpnet Halden kommune nytt vannverk ved Lille Erte. Der har produksjonen av rent vann gått som normalt siden og det har aldri vært nødvendig å sende ut kokevarsel derfra.
  • I 2016 ble Lille Erte vannbehandlingsanlegg oppgradert med UV-rensing for å enda sikrere drikkevann. 
  • I 2018 ble Holvannet tatt i bruk som reservekilde. 
  • I 2019 ble det investert i nye rørledninger under vann som sikret flere alternative veier for råvann som føres til Lille Erte vannbehandlingsanlegg. Anlegget kan hente råvann fra både Lille Ertevann, Femsjøen og Holvannet. 
  • Gjennom flere år har det vært jobbet med å legge en ringledning – et digert vannrør – rundt byen fra Lille Erte til Berg. Dette sikrer leveringen av vann til Berg-siden, men det gjør også at vannet har flere veier fram til krana for mange andre innbyggere på veien dit. Det er en fordel hvis det er nødvendig å stenge av den vanlige vannveien.
  • Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å oppgradere de mange gamle rørene i bakken som fører drikkevannet hjem til haldenserne. Det er en stor jobb som vil pågå lenge, men det blir bedre og bedre år for år. Antall lekkasjer blir færre og dermed blir vannproduksjonen mer kostnadseffektiv. 
  • 15. desember 2022 åpnet Asak vannbehandlingsanlegg. Det skal bidra ytterligere til sikkerheten rundt Haldens drikkevann i fremtiden, for eksempel hvis det blir problemer med hovedanlegget på Lille Erte.