Styreleder Bjørn Amundsen er fornøyd med å ha ansatt ny leder for Movar.

Har ansatt lagbygger for et Movar i utvikling

Ulf Ellingsen (52) blir ny toppleder i det interkommunale selskapet Movar. Han tiltrer stillingen som administrerende direktør senest 1. april 2023. Ellingsen tar dermed over for Johnny Sundby, som nylig er blitt ansatt som sjef for Frevar.

0

Etter 10 år som direktør for område teknisk i Halden, setter han nå kursen mot hans nye arbeidssted i Mosseregionen. Ellingsen har hatt en rekke lederroller som kommunalsjef i Halden kommune. I tillegg har han relevant erfaring fra flere lederverv og roller innen idretten.

— Jeg svært fornøyd med at Ulf Ellingsen har takket ja til å bli Movars nye administrerende direktør. Han har en lang og solid bakgrunn som leder. I tillegg har han svært relevant erfaring fra det som for oss er viktige fagområder. Ellingsen har gitt et solid inntrykk gjennom ansettelsesprosessen, forteller styreleder Bjørn Amundsen. 

Totalt var det 28 søkere på stillingen ved søknadsfristens utløp, hvorav 10 kvinner og 18 menn. Det var et samlet styre som nylig besluttet å tilby Ulf Ellingsen stillingen.

— Movar står overfor de største prosjektene i selskapets historie. Samtidig skal vi levere samfunnskritiske tjenester døgnet rundt til innbyggerne våre i Mosseregionen. Ulf Ellingsen er en god lagbygger. Det har han vist både gjennom hans lederskap på jobb, men også som trener og leder innen idretten. Gode team er viktig for selskapet i de krevende årene som ligger foran oss, slår styreleder Amundsen fast. 

Starter i jobben senest 1. april

— Movar er en kompleks organisasjon og leverer samfunnets viktigste tjenester til sineeierkommuner og deres innbyggere. Jeg har fått et godt inntrykk av organisasjonen og gleder meg tilnye utfordringer i det jeg opplever som et faglig meget sterkt miljø, sier Ellingsen.

Den påtroppende Movar-direktøren ser frem til å innta sin nye rolle. 

— De regulatoriske kravene Movar skal levere på, fremtidige klimamål og samfunnsutviklingen generelt gjør dette til en utrolig spennende jobb. Jeg ser frem mot å lede Movar i de prosessene vi nå skal igjennom, sier Ellingsen
Ulf Ellingsen starter i stillingen senest 1. april 2023. Frem til da vil selskapets økonomi- og administrasjonssjef Merete Ruud Tuskin fortsatt være konstituert i rollen som administrerende direktør i Movar. 

Movar IKS er et interkommunalt selskap som leverer samfunnstjenester tjenester til nærmere84.000 innbyggere i Mosseregionen. Selskapet eies av kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler.Selskapet produserer drikkevannet og renser avløpsvannet i regionen, samler inn og behandler avfall og driver Mosseregionens interkommunale brann- og redningsvesen.