- Å gjennomføre anonyme undersøkelser hos de ansatte er et viktig og nødvendig måleinstrument, forteller HR-Sjef Mette Hareide hos Heidenreich.

Får stadig flere ambassadører

Et klassisk mål på de ansattes tilfredshet i jobben er om de faktisk ville ha anbefalt venner og kjente å søke stilling i samme virksomhet. I en bransje der medarbeidernes engasjement og innstilling er alfa og omega for å lykkes, fortelle nettopp ambassadørfaktoren mye om man trives på jobben.

0

For å være sikker på at de ansatte trives på arbeidsplassen ber Heidenreich med jevne mellomrom de å delta i anonyme undersøkelser. Målet er å sikret at man får et objektivt mål på de ansattes tilfredshet og samtidig fange opp eventuelle momenter ved arbeidsplassen som bør forbedres.  

En ekstra mil

– Vi ser på oss selv om utfordreren i grossistleddet. Siden vi ønsker å være best på kundebehandling og oppfølging er vårt mål at alle ansatte føler at de har god energi og at de trives med arbeidet. Vi vet at våre folk gjerne går  en ekstra mil for kunden. Når man jobber på denne måten er de ansatte den viktigste faktoren for suksess. Alt som legges inn av opplæring og utvikling i de ansatte er også en investering i mennesker, og da vil vi naturligvis at de skal være så tilfreds at de ønsker jobbe hos Heidenreich så lenge som mulig. Å gjennomføre anonyme undersøkelser hos de ansatte er et viktig og nødvendig måleinstrument, forteller HR-Sjef Mette Hareide hos Heidenreich til VANytt.

Nylig gikk Heidenreich ut offentlig med resultatene fra sin faste medarbeiderundersøkelse, der formålet var å kartlegge arbeidsmiljø, trivsel og engasjement blant de ansatte. Resultatene fra denne undersøkelsen ble lagt fram og sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020. Resultatskalaen går fra 1- 5, hvor 5 er høyeste poeng.

– Undersøkelsen viser at overordnet tilfredshet med Heidenreich som arbeidsgiver er høy. Med en gjennomsnitts poeng på 4,5 er den lik som i 2020. I tillegg rapporterer de ansatte at de er stolte av å jobbe i Heidenreich (4,7) og de opplever at Heidenreich har et godt omdømme (4,7), forteller Hareide.

Ambassadører


En indeks som kanskje sier enda mer om hvor tilfredse de ansatte er med jobben sin er den såkalte ambassasdørindeksen, som måler om de ansatte faktisk ville ha anbefalt venner og kjente å søke stilling i samme virksomhet.

– På denne indeksen skårer våre ansatte høyere enn noen gang, det er noe vi er stolte av. Det er en dyp indeks, sier Hareide.

Av faktorer som er med på å gjøre arbeidsplassen spennende og givende fremhever Hareide særlig at hyggelig, tydelig og stabil ledelse er viktig. Undersøkelsen som viser at de ansatte har full tillit til at ledelsen gjør det som er best for Heidenreich med en score på hele 4,6.

– Det er mye som spiller inn, folk er forskjellige, og preferansene er ulike. Men en ledelse som er åpen for å prøve nye ting og alltid er tilgjengelig for de ansatte er en del av oppskriften. Vi gir jo våre ansatte mulighet til å styre sin egen arbeidsplass. Den enkelte får mye tillit, vi ser at folk reagerer positivt på dette. Egen motivasjon springer ut av en meningsfull og samtidig en gøyal arbeidsplass, sier Hareide.

Stabilitet

At folk blir hos Heidenreichi i mange år er ifølge Hareide et ugjendrivelig bevis på at man har gjort mye riktig. Undersøkelsen viser at de ansatte anser Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver med en score på hele 4,6.

– Folk vil alltid søke nye utfordringer, og det er naturlig avgang i alle bedrifter. Vi ser at vi har en helt normal stabil fornyelse over tid, og de fleste står i jobben i mange år, noe som ikke minst gjelder for ledelsen, kanskje det viktigste sånn sett, sier Hareide, som også registrerer at organisasjonen høster frukter av et positivt fokus, Heidenreich leverer på gjennomføring, salg og økte markedsandeler. 

Ansatte rapporterer dessuten om at de gleder seg til å gå på jobb og at de trives godt med sine kollegaer.

– Størst positiv utvikling ser vi på spørsmålene som omhandler opplæring, faglig utveksling og samarbeid. I mange organisasjoner scorer ofte intern informasjon lavt, og det er derfor spesielt positivt at høstens undersøkelse viser at informasjonsflyten er blitt enda bedre og at vi samarbeider godt på tvers av avdelingene. Skal vi trekke fram noe som vi kan bli bedre på er det faktisk å forebygge at det kan bli for hektisk i perioder. Når det er sterk framgang er vår jobb også å beskytte de ansatte så de ikke blir overbelastet, avslutter HR-Sjef Mette Hareide.