På øya Visby ønsker kommunen å se på muligheter for gjenvinning av avløpsvann. Foto Wikipedia

Flere kommuner vil gjenvinne avløpsvann

Det går en bølge av gjenvinning over Sverige. Det dreier seg i økende grad om samarbeid med eksterne industrielle virksomheter som har stort vannbehov. Nå er det Vimmerby som ser på løsninger for å resirkulere teknisk vann ved kommunens sentrale renseanlegg. Det gjennomføres en tilsvarende undersøkelse i Visby.

0

I Sverige har man gjennom en årrekke planlagt for bruk av renset avløpsvann og flere prosjekter er realisert. Det dreier seg i økende grad om samarbeid med eksterne industrielle virksomheter som har stort vannbehov.

Vil spare millioner på gjenbruk av avløpsvann

I hovedsak har det meste hittil gått ut på bruk av renset avløpsvann til tekniske formål, som vanning av parker og grøntområder. Nå har Vimmerby kommune og det kommunale selskapet Vimmerby Energi og Miljø (Vemab) gått sammen med flere industrielle samarbeidspartnere om å se på gjenbruk, nettopp for å redusere uttaket av drikkevann.

Dette skal gjøres ved å finne sirkulære løsninger for å gjenbruke industrielt avløpsvann og bygge en vannsymbiose mellom industri og offentlig sektor.

Vil bruke renset kloakk til industriformål

Til å begynne med er det gjennomført to workshops, en på meieribedriften Arla Foods og en på Vemab.

– Så i starten handler det om at vi skal kaste alle tankene på bordet sammen, sortere og bestemme hvordan vi skal gå videre. Det er en prosjektkoordinator fra Rise som leder arbeidet, og det vil bli undersøkelser og flere workshops fremover, sier Tommy Dahlgren, utviklingssjef i Vimmerby kommune, i en fersk pressemelding.

Vimmerby kommune, Vemab, Arla Foods, Åbro Bryggeri, Mercatus Engineering, Adven, Region Kalmar län, SGU, Linnéuniversitetet og IUC Kalmar deltar i prosjektet. Arbeidet ledes av eksperter fra forskningsinstituttet Rise.

– Vi har brainstormet rundt ulike typer vannløsninger og fått anledning til å ta opp viktige saker. Ved å ha representanter fra næringslivet med, har vi kunnet gå i detaljer og diskutere konkrete, tekniske løsninger. Det har vært veldig positivt, sier Tobias Facchini, miljøkoordinator i Region Kalmar fylke.

– Alt vi produserer har vann som hovedingrediens. Derfor er det viktig for oss å ha en sikret vannforsyning fremover – og at den gode vannkvaliteten består, sier Johannes Gutman, teknisk sjef i Åbro Bryggeri.

Lina Lindahl, forsker ved Rise som er prosjektets koordinator, er fornøyd med hvordan arbeidet i prosjektet har startet.

– Det er gøy å være i et fellesskap hvor vi løser komplekse problemstillinger sammen ved at alle involverte aktører bidrar med sitt perspektiv og sine spesifikke ferdigheter. Ekstra verdifullt er det at prosjektet er utformet som et tvillingprosjekt hvor det også gjennomføres en tilsvarende undersøkelse i Visby.