Anlegget på Henningsmoen

Skal redusere plager fra beredskapslager

Det har vært naboklager på støy og lukt fra Veas’ beredskapslager for kloakkslam på Henningsmoen ved Slitu. Anlegget kan på sikt utvides til å bli et kompostverk. Avgjørelsen om videre satsing blir tatt før sommeren.

0

Veas har bygget et lukket beredskaplager på 3000 kvadratmeter for kloakkslam på Henningsmoen på Slitu i Indre Østfold. Anlegget fungerer som bufferlager slik at man står friere til å velge utkjøring på jordene etter de mest gunstige værforhold.

Etter at man i starten av februar i år satte opp ytterligere et aggregat med større kapasitet for å fjerne innendørslukta fra beredskapslageret kom klagene fra nærområdet. Dette aggregatet skal nå skjermes for lyd.

Aggregat for innblåsing av luft skal støyskjermes

Grunnen til at man har måtte sette opp et ekstra aggregat er at kondensen og fukten inne i dette beredskapslageret har vært større enn det man først har antatt. I vinter har det vært kondens i hallen. Fuktinnholdet i lufta som er trukket ut har vært større enn antatt. Resultatet har ført til feil på jordfeilbryter og det elektriske anlegget har stoppet opp og utløst stans i luktfjerningen. Da har naboene også merket dårlig lukt fra anlegget.

Ledelsen i Veas har imidlertid lovet naboene i Indre Østfold at man ikke skal være plaget og måtte leve med lukt og lydproblemene fra anlegget. I løpet av våren skal både lukta og lyden forsvinne.

– Vi gir oss ikke for lyden og lukten blir borte, lover markedssjef Per Torp i Veas til Smaalenene Avis.

Smaalenenes Avis har har omtalt naboenes irritasjon over både stank og en irriterende lyd fra slamageret.

– Vi skal også sette opp støyskjerming rundt viftene i luftrenseanlegget, opplyser Torp.

Inne i hallen lagres slam som har vært gjennom en 18-dagers prosess inne i Veas sitt fjellanlegg på Slemmestad i Asker. Avløpsslammet i beredskapslageret, skal etterhvert ut på jordene til bøndene i distriktet. Slammet i hallen på Henningsmoen er imidlertid en liten del av slammet fra Veas.

– 90 prosent av slammet går direkte fra anlegget i Asker og ut på jordet til bønder på Østlandet som jordforbedring og ikke inn i beredskapslageret på Henningsmoen. Men når det er vått på jordet og sjåførene ikke får kjørt det ut, så lagres noe i Veas-anlegget på Henningsmoen, forklarer produksjonssjef Øystein Rastad.

Anlegget på Henningsmoen kan imidlertd vokse og på sikt kunne bli til et kompostverk. Styret i Veas as har ikke tatt beslutningen ennå.

– Med en investering på rundt 200 millioner kroner kan det bli en arbeidsplass fra fem til 10 personer. Avgjørelsen om vi skal satse videre i Indre Østfold kommune blir tatt før sommeren, opplyser konsernsjef i Veas, Kjetil Wang-Hansen.