Sarpsborg kommune, her ved Alvim Renseanlegg, krever nå at alle skal ha vannmåler, noe som erfaringsmessig vil gi laverer vannforbruk og enklere å finne lekkasjer.

Gebyr til den som ikke monterer vannmåler

Fristen for å få på plass vannmåler gikk ut for ett år siden, men fortsatt er det mange i Sarpsborg som ikke har montert. Nå haster det for alvor å få jobben gjort. Ca 2000 abonnenter risikerer nå dagsbøter på 500 kroner.

0

Både for å få kontroll med lekkasjer, men også å fordele utgiftene rettferdig etter forbruk (og trolig stimulere til mindre sløsing med vann) har Sarpsborg kommune bestemt at alle skal montere vannmåler. Det er bystyret i kommunen som opprinnelig tok grep for at vannmålere skal monteres hos alle abonnenter i kommunen.

Det er dermed slutt på at de som bor få personer i store boliger skal sponse for de trangbodde.

Fristen for å få dette installert var opprinnelig januar 2021, men som følge av korona ble fristen utsatt et år til 2022. Nå er det gått ytterligere et år, men fortsatt mangler altså vannmålere på flere eiendommer, derfor sender kommunen nå ut brev med varsel om straffegebyr. For å få etternølerne inn i telleverket gikk kommunen i februar ut med et varsel til de ca 2000 abonnentene som ikke har fått montert vannmåler, risikerer døgngebyrer 500 kroner.

Varslene sendes ut til ett og ett område i kommunen, og alle vil derfor ikke motta dette til samme tid, understreker kommunen på sin nettside. De første varslene ble sendt ut i februar.

Abonnenten har har seks uker på seg etter at varselet er sendt ut til vannmåler må være på plass.

Den som ikke har vannmåler må selv engasjere en autorisert rørlegger for å få installert vannmåleren, skriver kommunen videre.

Det er kun autoriserte rørleggere som har lov til å montere vannmåler. Alle vannmålere eies av Sarpsborg kommune og vannmåler hentes hos kommunens målerkontor. Betaling for installasjon av vannmåler skjer direkte til rørlegger.

I Sarpsborg er kommunen som skal eier målerne, og abonnentene må betale gebyr for montering samt årlig leie. Tidligere gikk kommunen ut med et tilbud om vannmåler til fastpris, men dette tilbudet gjelder ikke lenger.

Sarpsborg kommune står foran store investeringer innen vann og avløp og har allerede begynt å skru opp VA-gebyrene. Etter alt å dømme skal man nå samle inn penger til det som vil bli kommunens største VA-prosjekt gjennom tidene. Det nye renseanlegget som nå prosjekterers skal etter planen stå ferdig om to-tre år og vil komme på godt over en milliard norske kroner.

Selv om anlegget skal bygges som en ressursfabrikk har kommunen tatt høyde for historiske kostnader. I tillegg står man overfor store investeringer i ledningsnettet. De nye takstene for vann og avløp i Sarpsborg er nå landets høyeste og ligger i dag på kr 55 pr kubikkmeter, i tillegg til fast årsgebyr på 3,745.-, inkludert moms. I tillegg tar kommune 400 kroner pr å i leie av vannmåler.

Vannmålerne har også en annen hensikt enn kollekt for nyanlegget. Det er allerede meldt om betydelig interesse for vannsparing, og selv med de gamle takstene, som lå på ca halvparten, er vanning av gressplen med drikkevann en saga blott.

En innbygger som ønsker å være anonym forteller at man har ved hjelp av vannsparing klart å holde utgiftene på samme nivå. Ved siden av å ikke bruke vannslangen i hagen er det mange grep man kan gjøre, som å spyle toalettet med spareknapp, ikke la vannet renne og bruke dusjen med tanke på både vann og energiprisene. Mange har også tatt tilbake tradisjonen med å dusje der man trener.

Vannmålerne kan også bidra til å finne vannlekkasjer inne i bygg, men dette krever at man jevnlig sjekker vannmåler selv.