Eksempel på RO-anlegg. Foto: Eurowater

Fjerner fluor med membranteknologi

Tønsberg kommune bygger nytt helautomatisk vannverk til 300 innbyggere på Vivestad. Kommunen tar for første gang i bruk membranteknologi for å redusere mengden fluor fra et forøvrig godt råvann fra dype brønner. En liten dose fluor i drikkevannet vil trolig styrke tannhelsa.

0

I takt med økende krav til kvalitet og standard på drikkevann har Vestfold Vann gradvis lagt ned en rekke lokale vannverk og i stedet bygget ut vannforsyningsnettet. Men for tettstedet Vivestad fant man fort ut at det ville bli mest fornuftig å videreføre den lokale løsningen. Innbyggerne på Vivestad kan dermed se fram til et fortsatt godt drikkevann, som ifølge all erfaring også kommer med en bonus – færre hull i tennene enn ved vanlig drikkevann! 

Kommunen har mestret å prøvebore seg fram til en ny god vannkilde av grunnvann. Eneste aber med råvannet er at det inneholder litt for mye fluor, noe man skal løse med reversert osmose(RO).

Forøvrig holder råvannet høy kvalitet, dermed kan man spisse renseprosessen til kun fjerning av fluorioner. Metode er velprøvet og gir nærmest destillert vann, derfor er RO ofte brukt til tekniske anvendelser innen industri.

– Det var behov for fornyelse og Vivestad ligger et godt stykke ut på landet. Fra før av visste vi at tilgangen på grunnvann er god og dette blir en god løsning for drikkevann til de 300 innbyggerne på stedet. Anlegget henter råvannet fra to grunnvannsbrønner på ca 70 meters dyp, forteller Roger Herstad i Tønsberg kommune. 

Ved Vivestad Vannverk blir løsningen å rense en del av vannstrømmen, mens resten får passere. I følge leverandøren av RO-anlegget Eurowater skal dette være en kurant løsning, og med riktig innblandingsforhold vil man enkelt komme innenfor kravene i drikkevannsforskriften. 

Etter RO har vi en UV-desinfeksjon av vannet før det pumpes til høydebasseng. Produksjonen vil ligge fast på ca 4 liter i minuttet, i følge våre beregninger skal dette være nok, den tid høydebassenget vil fungerer buffer for det som brukes, forteller Herstad. 

I følge NGU vil fluor i riktige mengder forøvrig ha en positiv effekt på tannhelsen. Det er nemlig vist en klar sammenheng mellom fluorinnhold i drikkevannet og færre “hull” i tennene. En rekke andre steder i verden tilpasser man derfor fluorinnholdet i drikkevannet opp til om lag 1,0 mg/l for å oppnå best mulig tannhelse. For mye fluor kan imidlertid medføre skader på emaljen i tenner som er under danning. Derfor bør fluorinnholdet i drikkevann ikke ha en høyere konsentrasjon av fluor enn 1,5 mg/l, som er den tillatte grensen for fluorid i drikkevann i Drikkevannsforskriften.

– Vårt utgangspunkt er kravene i drikkevannsforskriften. Selv om det ikke finnes målesystemer som gir sanntids målinger av fluorinnholdet i vannet som produseres vil vi teknisk sett ha kontroll med driften og blandingsforholdet som brukes, gjennom trykkgivere i membrananlegget, slik at vi alltid er sikre på å levere et drikkevann som holder mål, understreker Herstad.

Anlegget blir ubetjent og fullt automatisert med PLS styring og overvåkning av alle relevante parametre som styrer driften, inkludert UV-anlegget. Det er Guard Automation som har fått i oppdrag å integrerere de ulike funksjonene i anlegget i en PLS-enhet og som gjennom fiberkabel vil stå i kontakt med kommunens sentrale SD-anlegg. 

– Styringen av både grunnvannspumpene og pumpene som sørger for trykk på RO-anlegget vil skje gjennom en industriell PLS-enhet som har terminaler for alle inn- og utganger, med styring av pumper og alle trykkfølere, UV-anlegg med måling av transmisjon og styring av pådrag, vaskeanlegg osv. Vi setter sammen de mest optimale løsningene og her velges en Mitsubishi PLS med alle nødvendige innganger, et fabrikat vi har god og lang erfaring med. I tillegg til sentral styring vi SD-anlegg blir det også HMI touch panel fra Schneider, der man kan styre anlegget lokalt, forteller Lars Erik Faaberg hos Guard Automasjon, som har oppdraget med å bygge opp styresystemet med skjermbilder og få dette inn på kommunens sentrale systemer.

Vivestad vannverk vil bestå av vannverksbygg på 167 m2, med rentvannsbasseng 250 m3, vannbehandlingsrom med prosess- og pumpeanlegg, tavlerom med el/auto-skap, rom for reservekraftanlegg, gang/garderobe, kontroll-/personalrom, WC og bøttekott.