F.V: Jens Kristian Gulbransen (Pipelife), Aksel Ruud (Pipelife), Else Haug Storaas (Brave), Martin Rud (AVK). Foto: Pipelife Norge

To VA-konferanser samles i én

AVK arrangerte konferansen Vann & Miljø og Pipelife har arrangert Rørdagene fem ganger. Begge har hatt et opphold på grunn av koronasituasjonen. Sammen ønsker de å fortsette suksessen med felles konferanse.

0

– Vann & Miljø 2018 ble en stor suksess med gode og konstruktive tilbakemeldinger, og det er derfor helt naturlig å viderføre. Nå gleder vi oss til å ta fatt på å lage et spennende innhold i konferansen og utforme et arrangement som favner hele verdikjeden, sier en alltid så positiv og energisk Martin Rud, markedssjef i AVK.

Målet er å skape en stor felles faglig faglig arena for miljø, kompetanse og digitalisering. Konferansen vil være i Tønsberg 17.–18. april 2020. 

– I kompaniskap med AVK skal vi i Pipelife gjøre Vann og Miljø 2024 til konferansen du ikke glemmer. Og du skal huske den fordi den ga deg gode råd og løsninger som møter miljøkrav og er fremtidsrettet. Vi skal både lytte, lære og utveksle erfaringer slik at vi som bransje istandsetter oss for store løft i Norge. Gled deg til både det faglige og det langt derifra, forteller Jens Kristian Gulbransen, salgssjef for infrastruktur i Pipelife Norge.

Behovet for en faglig arena der kommuner, konsulenter, rådgivere, entreprenører, studenter og lærlinger, kommer sammen, er tydelig. Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere – fra sør til nord – viser at interessen og engasjementet for faget er sterkt. Med Vann & Miljø 2024 ønsker AVK og Pipelife å gi bransjekollegaer relevant og nyttig faglig påfyll og en sosial møteplass hvor relasjoner bygges.

– Klimautfordringene gjør at det kommer endringer i måten offentlige anbud blir utformet på. Vi står ovenfor flere værendringer knyttet til både flom og tørke. Vi må rett og slett ta enda bedre vare på vannet sammen, sier Gulbransen.

Riksrevisjonens ferske undersøkelse av tilstanden på ledningsnettet for drikkevann viser at 30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut. Viktige vannressurser, energi og penger på å produsere mye mer vann enn det som blir forbrukt går dermed tapt. Etterslepet for investeringer i ledningsnettet for vann og avløp blir bare større. Ved å bruke nye metoder, beste praksis, innovasjon og digitalisering, kan man begrense kostnadene og sikre en trygg vannforsyning og miljømessig avløpshåndtering for fremtidens generasjoner. Det må vi gjøre sammen og vi må dele kunnskap rundt nye løsninger.

AVK og Pipelife håper å kunne lage en god arena for dialog for kunnskapsdeling med Vann & Miljøkonferansen. Programkomitéen består av representanter fra kommuner, rådgivere, AVK og Pipelife.

– Det vil bli et spennende og allsidig program med eksterne foredragsholdere, felles middag og underholdning på kvelden. Målsettingen er å få med 25 utstillere. Det vil gi en bredde der man får muligheten til å se produkter og løsninger fra flere ulike typer leverandører, sier Jens Kristian Gulbransen, salgssjef for infrastruktur i Pipelife Norge.

Vann & Miljø finner sted på Quality Hotel Tønsberg fra 17. til 18. april og blir tilrettelagt for utstilling og seminar. Det er enkel ankomst med både fly, tog og bil til hotellet.

Else Haug Storaas i Brave har ansvaret for det praktiske rundt konferansen.

– I tillegg til det faglige innholdet som AVK og Pipelife vil stå for, sørger vi for noen annerledes avbrekk og en dyktig konferansier til å sy det hele sammen. Til middagen «serveres» blant annet overraskende underholdning. Vi kan ikke røpe programelementer helt enda, men i 2018 stod både radio-personlighet Siri Kristiansen og eventyrer Lars Monsen på programmet. Latteren satt løst og det ble fine kontraster til det faglige påfyllet. Vi gleder oss veldig til å dele noe av det vi har på planen for 2024, og en ting er sikkert – dette blir bra, avslutter Else Haug Storaas i Brave