Geir Hjellen og Øystein Vereide lanserer en ny type renseanlegg Foto_Klaro

Lanserer minirenseanlegg av resirkulert plast

Brødrene Dahl lanserer minirenseanlegg med tank støpt av resirkulert plast. Anleggene kommer «plug and play», har det europeiske Votec-merkenavnet og blir viktig for nitrogenrensing.

0

– Norge har man i hovedsak har hatt fokus på næringssaltet fosfor i avløpsstrategien vår. Dette har ført til at de aller fleste private avløpsanlegg i liten grad renser nitrogen. Brødrene Dahl ønsker å gå foran i utviklingen i forhold til nitrogen-rensing og vil fremover levere minirenseanlegg som dette med nitrogenfjerning som standard, sier Øystein Vereide hos Klaro, datterselskap av Brødrene Dahl, og som skal stå for byggingen av anleggene.

Vereide forteller at anleggene er Sintef Godkjent og at det nye sertifikatet vil bli publisert i løpet av få uker. Votec-renseanleggene vil kun ha Brødrene Dahl som salgskanal.

– Brødrene Dahl setter bærekraft høyt på dagsorden. Med Votec-anleggene ønsker vi å styrke utvalget av renseanlegg for kunder over hele landet og bidra til redusert miljøbelastning, sier Truls Wettergreen, produktsjef for vann- og miljøteknikk i Brødrene Dahl. 

I første omgang lanseres Votec Minirenseanlegg 5 PE og Votec Minirenseanlegg 10 PE (personekvivalenter). Anleggene er for henholdsvis én eller to helårsboliger eller fritidsboliger. 

– Vi lager skallet til tanken av polypropylen-plast som folk kjenner fra blant annet matbokser og emballasje. Plasten blir bearbeidet og støpt i Tyskland. Delene sendes til Klaro renseanlegg Norge i Risør som produserer anleggene, forteller Wettergreen. 

Votec-anleggene har frittstående, utendørs styreskap og en nedgravd CE-merket tank med renseanlegg. Minirenseanleggene kommer som «plug and play». De har alle nødvendige norske og europeiske godkjenninger.  

– Rensingen skjer biologisk og kjemisk med den grundig testete SBR-metoden. Det er sammenlignbart med teknologien i store, sentraliserte anlegg for byer og kommuner. Denne teknologien kan også holde energiforbruket så lavt som 0,7–0,9 kilowattimer per døgn og trenger bare 10 ampers strømkurs, sier Øystein Vereide, daglig leder i Klaro Renseanlegg AS.

Votec-anleggene rettes blant annet mot graveentreprenører, anleggsgartnere og brønnborere som er medlemmer av Digit.