Sterke tall fra VA-Messene

Antall besøkende i stort økte med 27 prosent. Utstillerne melder om svært hektiske dager med kvalitetsbesøk i alle byene. Nye utstillere ble i perioder nærmest nedrent av besøkende. VA-Messene hadde i går en evaluering der man oppsummerte utstillererfaringer, besøkstall og tilbakemeldinger for årets arrangement.

0

– De nye utstillerne var nok ikke foreberedt på trøkket, og jeg er ikke i tvil om at de kommer til å være med videre. Alle utstillerne hadde forøvrig hendene fulle med å svare på spørsmål og diskutere løsninger med interesserte besøkende. Det myldret på standene! Det var bare i morgentimen og på sluttet av dagen at det var mulig å hente seg inn. Våre tilbakemeldinger viser også at 100 % av utstillerne var fornøyd med utbyttet og tjenestene vi leverte under messa, det er vi stolte av, forteller Terje Røising, leder for VA-Messene som gikk av stabelen i mars i år.

Røising viser til svært positive tall fra frammøtet i de fire byene samt innhentede data fra ca. seks hundre personer.

– Antall forhåndspåmeldte økte med 35 % og den største økningen i antall besøkende var det i Trondheim, men nesten en dobling i antall besøkende (+75 %). Bergen og Kristiansand hadde henholdsvis +60 og +27 % økning i antall besøkende, forteller en fornøyd Røising.

Det mest gledelige var kanskje at rådgiverne for alvor har begynt å kjenne sin besøkelsestid. Her har tydeligvis flere tatt seg tid til å stikke av fra en hektisk arbeidsdag for å få litt med nærkontakt med leverandørene og produktene.

– En ung kvinnelig rådgiver fortalte meg at det var spennende å få mer innsikt i løsningene. Som rådgiver sitter man og tegner ringer og streker dag ut og dag inn og sender det fra seg til entreprenører. Men nettopp ved å kjenne til egenskapene og mulighetene som ligger i produktene blir det mer morsomt å jobbe og man kan tenkte nytt. Ikke minst handler dette også om å velge rasjonelle løsninger, her skjer det stor utvikling, og det finnes ikke noen bedre anledning enn dette for den som vil lære og gjøre seg kjent. Vi er en kortreist messe. Jeg er sikker på at det lønner seg for en rådgiver å komme seg mere ut, sier Røising.

I tillegg til at man har hatt flere rådgivere og entreprenører enn tidligere har man truffet den viktigste målgruppen skikkelig, dette er beslutningstakere, prosjektledere og brukere i kommunene.
– Basert på nesten 600 tilbakemeldinger sier 97% av de besøkende at de anbefaler kollegaer og andre i bransjen å delta på VA Messene. Hele 80% planlegger å kjøpe eller foreslå kjøp av produkter/tjenester som ble vist fram på messa.  Faktisk brukte 70% av de besøkende mer enn 3 timer på sitt messebesøk, dette er sterke tall, sier Røising. 

Terje Røising er fornøyd med VA-Messene
Foto: Jan Kalvik

Konklusjonen fra evalueringen er at nær sagt alle er veldig positive, men at man kommer til å jobbe enda hardere for å få med ytterligere av entreprenører og rådgivere. 

– Nå som rådgiverne har oppdaget messen for alvor vil nok enterprenørene også komme. Det tar tid å bygge tradisjoner og nå føler vi at det har løsnet for alvor, avslutter en tilfreds leder for messene og assisterende daglig leder ved VA og VVP Produsentene VVP, Terje Røising.

VA-Folket har fått sin møteplass