Torgeir Saltnes i Hias How2O (t.v.) og Gjermund Sørensen i Hias IKS (t.h.) installerer piloten i Horten. Foto: Hias How2O

Horten tester Hias prosessen

Nylig ble den fjerde piloten med Hias-prosessen satt i drift ved Falkensten renseanlegg (RA) i Horten. Tidligere er det kjørt piloter ved Veas, Fuglevik og Hias. Målet er å teste om avløpsvannet fra Falkensten er egnet for biologisk fosforfjerning. Piloten i Horten er et samarbeid mellom Falkensten RA, Hias How2O, Hias IKS og Biowater Technology.

0

Selskapet Hias How2O har det siste året opplevd en økende interesse for Hias Prosessen, som er særlig kjent for gjenvinning av fosfor. Både rådgivere og kommuner har tatt kontakt for å vite mer om mulighetene.

– Falkensten er den fjerde piloten med rensing ved Hias-prosessen vi installerer. Fra før har vi hatt pilot hos Hias RA, som nå har et fullskalaanlegg med rensing med Hias-prosessen, og pilot hos Fuglevik RA og Veas, sier prosjektleder Torgeir Saltnes i Hias How2O. 

Innløpsvannet ved Falkensten RA skal testes for hvor egnet det er for biologisk fosforrensing og eventuell nitrogenfjerning gjennom simultan nitrifikasjon/denitrifikasjon. De første analysene viser god aktivitet hos de spesialiserte bakteriene for fosforfjerning, til tross for lav temperatur og tynt avløpsvann. 

– Pilotforsøk innebærer alltid en del løpende problemløsning, og driftspersonalet ved renseanlegget har allerede vist at de både takler uventede hendelser og finner løsninger selv. – Denne gjengen har jeg trua på, sier Saltnes. 

– Avløpsvannet i Horten har mye til felles med avløpsvannet hos Veas, derfor forventer vi at resultatene vil bli ganske like. Hos Veas har vi oppnådd gode resultater og vi er spente på å se de første ukene med resultater fra Falkensten, sier han. 

De første resultatene er rett rundt hjørnet. Piloten skal være i drift ut august. 

Nylig ble det dessuten klart at en batch-pilot har vist at Hias prosessen fungerer bra også i tynt avløpsvann. Det ble demonstrert nitrogenfjerning på over 70 prosent uten tilsetting av eksternt karbon for denitrifisering. Fosfor ble stabilt fjernet med gjennomsnittlige utløpsverdier godt under 0,2 mg fosfat/l. Under veiledning av Torgeir Saltnes ble mye av arbeidet gjort av de to masterstudentene Erlend Nilsen ved NMBU og Cora Eichholz ved Teknisk Universitet Berlin.

Andre del av dette prosjektet foregår for tiden på Veas renseanlegg. Prosjektet har hatt en batch-pilot i drift i omtrent et år under kyndig oppsyn av FoU-ingeniør Kristine Haualand. Med tynt avløpsvann synes forholdende i utgangspunktet å være vesentlig mer krevende for biologisk fosforfjerning her enn på Hias renseanlegg. Imidlertid har batch-piloten levert grundig over forventning. 

Les rapporten her