Hach er allerede til stede innen VA, her turbiditetsmålere ved Nes Vannverk.

Skal løfte Hach innen VA

Hach er høyt representert på instrumentsiden i Norge og allerede innarbeidet i VA-bransjen. I lengre tid har det imidlertid vært ønske om større kapasitet på service og mer kompetanse på segmentet. Ved å ta eierposisjon i Aqua Optic ønsker nå representanten Øwre-Johnsen å satse sterkere innenfor VA.

0
Anders Øwre-Johnsen

Selskapet Aqua Optic vil fremover inngå som en del av konsernstrukturen til det tradisjonsrike handelsselskapet, Øwre-Johnsen. Sammen skal de to selskapene bygge et sterkt kompetansemiljø innen Hach vannanalyse. Selskapene vil operere som to separate enheter, men vil jobbe aktivt sammen for å utvikle konsernets kompetanse og kapasitet. 

Øker kapasiteten

Administrerende direktør i Øwre-Johnsen, Anders Øwre-Johnsen, kan fortelle at man i flere år har jobbet strategisk med vekst tilknyttet produkt- og serviceporteføljen til Hach vannanalyse. Det var videre sammensetningen av ansatte, kompetansen og ambisjonene i Aqua Optic som vakte interesse for et samarbeid.

– Vi har tatt store steg de siste årene, og har lyktes med å ta en god posisjon i markedet for instrumenter innen vannanalyse og service knyttet til disse. Sammen med Aqua Optic øker vi nå kapasiteten i konsernet betraktelig, slik at vi sammen kan håndtere den høye etterspørselen som markedet signaliserer, forteller Øwre-Johnsen.

Martin Enoksen

Ta posisjon

Martin Enoksen, daglig leder i Aqua Optic, forteller at Aqua Optic ble til for å utfordre de etablerte leverandørene av instrumentering innen måling av vannkvalitet. Enoksen har som mål å posisjonere Aqua Optic som relevant og konkurransedyktig i den kommunale opprustningen av vann- og avløp, og inn mot store innovative og teknologidrevne prosjekter i oppdrettsnæringen.

– Det at vi nå velger å inngå et tett samarbeid med en av de mest tradisjonsrike leverandørene i det norske markedet er fordi vi mener at arbeidet som Øwre-Johnsen de siste årene har lagt ned, er helt i tråd med målene vi har for Aqua Optic. Sammen med Øwre-Johnsen har vi nå sikret det sterkeste fagmiljøet i Norge innen Hach vannanalyse.

Enoksen forventer samarbeidet vil gi mulighet til å være med og konkurrere om de store prosjektene, samtidig som en dedikert fysiske tilstedeværelse i markedet vil være svært god.

Service

Rune Heggelund

– Vi har også sett oss ut servicemarkedet som svært spennende, og vi har fått flere signaler på at det finnes mye Hach instrumentering som trenger vedlikehold. Det å bygge servicekapasitet er i tillegg den beste måten å bygge faglig spisskompetanse på, så dette er et høyt prioritert område for både oss og Øwre-Johnsen, avslutter Enoksen.

TU5-serien turbiditetsmålere fra Hach i dag å finne på vannverk av alle størrelser, både for å kvalitetssikre ferdig drikkevann og å optimalisere filterspyling.

Rune Heggelund, Salgssjef i Aqua Optic, er tydelig på at tilstedeværelse i markedet er noe selskapet kommer til å satse hardt på. Under og etter Covid-19 har man inntrykk av at det har vært litt mindre oppsøkende aktivitet enn tidligere.

Satser

– For at vi til enhver tid skal være godt rustet til å møte og forstå kundenes behov er det viktig at vi kommer oss ut og får sett forholdene med egne øyne. Det er slik vi som leverandør kan bli bedre. Kundene er jo tross alt det vi lever av, så dette er viktig for oss. De som har spørsmål kontakt med oss må bare ta kontakt, avslutter Heggelund.

Øwre-Johnsen AS passerte i 2022 hundre millioner kroner i omsetning, og planlegger for videre vekst innen flere forretningsområder. I tillegg til instrumentering fra Hach er selskapet autorisert Siemens-partner og er også tungt inne i markedet for IoT og fjernavlesning gjennom selskapet og SaaS plattformen Divako.