Pilotanlegg innviet – saltvann blir til drikkevann

Vil Lysekils fremtidige drikkevann komme fra avsaltet sjøvann? Et pilotanlegg for å teste teknologien er nylig innviet ved Kristinebergs havforskningsstasjon.

0

Lysekil kommune mangler egen ferskvannskilde innad i kommunen. I dag hentes vann fra Kärnsjön i Munkedal kommune, men rørledningen som transporterer vannet har snart nådd sin levetid.

Bare det å fornye selve linjen er svært kostbart. Siden vannverket i Lysekil også snart må bygges om, kan det derfor være et alternativ å bygge et nytt vannverk med teknologi som avsalter sjøvann.

I et fremtidig klima i endring er havet en trygg kilde til råvann med ubegrenset tilgang. Trygg langsiktig vannforsyning gjør at kommunen kan fortsette å vokse og utvikle seg i fremtiden. Dette melder Lysekilsposten.

Teknologien er pålitelig og denne typen anlegg er allerede i drift, for eksempel på Gotland og Öland, men også i andre deler av verden. Saltholdigheten i vannet påvirker vannproduksjonen, hovedsakelig fordi det koster mer energi å rense et saltere og relativt kaldt vann. Havet utenfor Lysekil er kaldt som andre nordiske farvann, men saltere enn Østersjøen.

– Når vi regner det ut i dag, ser vi at det faktisk er lønnsomt. Men det dreier seg om 10.000 kubikkmeter vann per dag. Da ønsker man et pilotanlegg for å samle inn data for å kunne prosjektere fullskalaanlegget riktig, slik at man vet at man har regnet riktig og at det fungerer etter hensikten for kommunen vår, forklarer Johanna Torberntsson, VA utviklingsingeniør i LEVA i Lysekil til Lysekilsposten.

Pilotanlegget ble kjøpt av LEVA og installert ved Kristinebergs havforskningsstasjon på Skaftö.

– Det som skjer nå er at vi driver anlegget i ett år for å fange opp alle sesongvariasjonene i sjøvannet med ulik temperatur, saltholdighet, klorofyllnivå og andre forurensninger, sier Torberntsson.

Vannet til pilotanlegget tas fra Gullmarsfjorden på tretti meters dyp. I det fremtidige anlegget vil LEVA dermed kunne ta inn sjøvann fra et sted rundt Lysekil og produsere drikkevann i full skala, i stedet for å transportere vannet fra Kärnsjön.

Parallelt med drikkevannsplanene planlegger LEVA også et felles avløpsrenseanlegg for hele kommunen. Det skal ikke bygges noe nytt, men eksisterende renseanlegg i Lysekil skal bygges om for å kunne håndtere avløpsvannet fra Skaftö og Brastad, som i dag har egne, mindre avfallsbehandlingsanlegg. Et felles renseanlegg gjør det lettere å møte de økte miljøkravene, fordi det da kun skal bygges mer avanserte rensetrinn på ett sted i stedet for tre.

– Det sparer ressurser å fokusere kloakkbehandlingen på ett sted og siden Lysekil renseanleggs utslippspunkt for renset avløp kanskje er et av de beste i Sverige, nært åpent hav, vil det være en stor gevinst for vannmiljøet rundt våre. fjorder, avslutter Susanne Malm.

Dette melder Lysekilsposten.