Marianne Bergmann Røren, konsernsjef

Etterlyser klimakrav

1.september starter en ny driftssesong og er oppstartsdato for nye kontrakter. En kontrakt er ofte fem år og med mulighet for å forlenge med opp til tre år. Det betyr at årets kontrakter kan gå over til etter 2030. Siden 2015 har kun 5 av 226 veidriftskontrakter hatt klimakrav. Nå stiller Mesta krav til Statens vegvesen og fylkeskommunene.

0

– Klimakrav må på plass i veikontraktene. Vi etterlyser nå hvordan den offentlige har tenkt å nå utslippsmålene når kontraktene mangler klimakrav, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren. Hun mener det offentlige må skjerpe seg og få fortgang i arbeidet med å redusere utslippene.

Lange kontraktsperioder 
1.september starter en ny driftssesong og er oppstartsdato for nye kontrakter. En kontrakt er ofte fem år og med mulighet for å forlenge med opp til tre år. Det betyr at årets kontrakter kan gå over til etter 2030.

– VI har ikke tid til å vente på av det offentlige skal nøle seg fram til klimakrav. Samtidig må kravene som stilles være slik at de faktisk gir utslippsreduksjoner, sier Bergmann Røren. Mesta har som mål å være best på klima og miljø i drift av vei i Norge.

– Vi etterlyser nå grep både for eksisterende og nye kontrakter – slik at man ikke venter til etter 2030 med å stille utslippskrav. Det har vi ikke tid til, sier Bergmann Røren.

Mesta tar grep
Mesta elektrifiserer nå varebilparken og både Mesta og underentreprenører har tatt i bruk biogasslastebiler på enkelte kontrakter. Men leveringstiden er lang, og maskinene er dyrere enn tilsvarende dieselmaskiner.  

Samtidig krever de nye maskinene at finnes fyllestasjoner for biogass, noe som er svært varierende.

– Det offentlige må ta ansvar for fylle- og ladeinfrastrukturen for tyngre utslippsfrie maskiner. Som entreprenør på vei kan ikke vi skape den infrastrukturen som kreves i kontraktene.

Mesta har også testet større elektriske maskiner, men også her er leveringstiden lang, og det er uavklart med tanke på fylling og lading.

– Dette skaper utfordringer for oss når vi ønsker å legge om, men dette er utfordringer vi kan løse sammen, sier Bergmann Røren.  

KRAVENE:

 • Skal utslippsmålene nås, må kontraktene inneholde krav og vektlegge disse
 • Kravene i kontraktene  gi utslippsreduksjon
 • Svake miljøkrav fra det offentlige svekker det grønne skiftet
 • Næringslivet får ingen grønn framtid med røde tall – det må lønne seg

FAKTA OM OFFENTLIGE KONTRAKTER: 
Veidriftskontrakter inngås for 5-8 år – de nye kontraktene som starter september i år vil vare til 2028-2031. Det betyr at miljøkrav som ikke stilles, får langvarig effekt.

 • Av 226 kontrakter i perioden 2015-2022, hadde bare fem utslippskrav.  Tilsvarende 2,2 prosent av alle offentlig anbud på drift og vedlikehold av vei.
 • Vi skiller på klima og miljøkrav.
 • Av miljøkravene som stilles er for eksempel rapportering på utslipp, eller krav om diesel Euro 6 steg 4. Dette gir ikke utslippsreduksjon.
 • Andre miljøkrav i kontraktene han være at tilbyder har miljøsertifisering og publiserer klimaregnskap

FAKTA 

 • Norge har et mål om å kutte utslipp med 50-55% innen 2030 (fra 1990). Innen 2050 skal utslippene ned mot null.
 • Transportsektoren står for 33% av de norske utslippene
 • I en rapport fra transportetatene, inkludert Statens vegvesen, slår de fast at vi ligger an til 6% kutt i transportsektoren i 2030 med dagens virkemidler. Dette kan økes til rundt 30% kutt i utslippene med en rekke nye tiltak, bl.a. at 100% av nye person- og varebiler og 50% av nye lastebiler er elektriske i 2030. Dette etterspørres i veldig liten grad i dag

FAKTA OM DRIFTSKONTRAKTER MED KLIMAKRAV:  

Drift- og vedlikeholdskontrakter på vei i perioden 2015 – 2022
OppdragsgiverAntall kontrakterMed miljøkrav
Statens vegvesen1223
Troms og Finnmark fylkeskommune34 
Innlandet fylkeskommune12 
Vestfold og Telemark fylkeskommune10 
Viken fylkeskommune10 
Møre og Romsdal fylkeskommune8 
Trøndelag fylkeskommune8 
Agder fylkeskommune7 
Nordland fylkeskommune6 
Vestland fylkeskommune6 
Rogaland fylkeskommune32
Utlyste kontrakter med klimakrav 2015 – 2023
OppdragOppstartAvslutningMiljøkrav  OppdragsgiverVinner
Gjøvik – Romerike2022202730 %SVVMesta
Hallingdal og Valdres2021202620 %SVVPresis vegdrift
Stavanger2022202720 %RogalandPresis vegdrift
Dalane2023202720 %RogalandRisa
Vestfold og Telemark Øst2023202815 %SVVVeidekke industri