Membranfiltrering betyr å filtrere vannet og sende råvannet tilbake. Som her. Til venstre råvann, i midten utslipp og til høyre vann som sendes ut på nett.

Franske vannverk krangler om rensemetode

Tre store franske vannverk skal legge om renseprosessen til reversert osmose. Prosessen gir som kjent intet slam og sender det filtrerte vannet tilbake i resipienten. Nå frykter vannverk nedstrøms for sitt råvann.

0

Franske VA-rektor Sedifs planer om å innføre omvendt osmose (RO) ved selskapets tre store vannverk får massiv motstand, og særlig fra de som har ansvaret for nedstrøms vannverk. Det er stor bekymring for dårligere vannkvalitet nedstrøms Sedifs anlegg etter at Sedif skal legge om sin renseprosess.

Sedifs planer om avansert membranfiltrering (RO) er sterkt motarbeidet av nesten alle andre aktører i den franske vannsektoren. Sedif er den største offentlige vanntjenesten i Frankrike, men kolleger ved andre VA-enheter som ligger nedstrøms ser risiko for utslipp av konsentrerte mengder spillvann fra RO-anleggene.

Les: Halden velger membran for tredje gang

Sedif er ansvarlig for vannforsyningen til over fire millioner brukere i Île-de-France-regionen der forstedene til Paris ligger. Nå ønsker Sedif å innføre behandling som kombinerer lavtrykks RO og nanofiltre ved vannverkene i Méry-sur-Oise, Choisy-le-Roi og Neuilly-sur-Marne.

Råvannet hentes fra elvene Seine, Marne og Oise.

For Sedif handler det om å møte EUs nye vanngjenbruksdirektiv og det reviderte kloakkdirektivet med ekstra fokus på storbyer. Med membranløsningene forventer de ansvarlige i Sedif å kunne rense og oppfylle kravene til for eksempel nitrater og mikroforurensninger som PFAS, sprøytemiddelrester og legemiddelrester.

Ved å blande strømmer fra RO og nanofiltrering er tanken å slippe å trenge ekstra mineralisering av det rensede drikkevannet og samtidig unngå klorering.

Les: Fjerner fluor med membranteknologi

– Prosjektet krever å trekke mellom 10-15 prosent mer vann fra elvene, men alt dette volumet skal returneres nedstrøms anlegget, sier Sedif i en uttalelse signert av blant andre André Santini, tidligere minister og styreleder i Sedif. Når det gjelder de konsentrerte utslippene av rejektvann fra membranene, mener Sedif at de raskt fortynnes ut i elvene.

Et av anleggene (Oise) ble utstyrt med en membranprosess ved nanofiltrering i 1999 parallelt med den biologiske prosessen for bedre å behandle plantevernmidler (spesielt et ugressmiddel, atrazin og dets derivater, forbudt i 2003, men fortsatt til stede) og senke totalt organisk karbon (TOC) i vannet fordelt.

Vannet filtreres under trykk gjennom membraner hvis porer har en diameter på mindre enn en milliarddels meter. Disse membranmodulene, hvis de brettes ut, vil representere et filtreringsområde på 70 fotballbaner!

Før det sendes til nettet, blandes vannet fra de to sektorene: 70 % nanofiltrert vann og 30 % vann fra biologisk sektor. Vannet beholder dermed et tilfredsstillende innhold av mineralsalter. Det er mindre klorert og mindre hardt (17°F sammenlignet med 30°F for den organiske sektoren alene)

Les mer om et av anleggene (fransk)

Kilde: Franske medier og Circulation.