Skjermdump fra Facebook

Lager gjødsel av urin

En franskmann har funnet opp en ny måte å lage gjødsel basert på menneskelig urin. Ved å tilsette en liten mengde sukker og en sunn bakteriekultur oppnås et stabilt produkt som kan sprayes direkte på jordene.

0

Tre fjerdedeler av miljøbelastningen fra toaletter ligger i urin. Dermed ligger også tilnærmet tre fjerdedeler av gjødselverdien i denne fraksjonen. Ved å utvikle en ny konserveringsmetode for urin og samle inn urin fra toaletter har en franskmann klart å få fram en flytende gjødsel som kan sprayes direkte på jordene.

Med økende priser på gjødsel og samtidig betydelige kostnader i rensing av avløpsvann har en franskmann sett muligheten for å lage gjødsel av menneskelig urin. Behandlingen er enkel. Urinen tilsettes noen gram sukker pr liter samt en bakteriekultur som allerede er godkjent for medisinsk bruk på mennesker. Bakteriene brukes i dag til å reetablere god tarmfuksjon.

Blandingen får stå en stund mens bakteriene vokser og stabiliserer produktet, etter en sterk gassutvikling og trolig en form for gjæring kan den ferdige gjødselen brukes direkte.

Foreløpig er produksjonen begrenset, det er samlet inn en halv million liter urin men potensialet er stort.
Urinen samles inn fra steder der det er mye folk og store pissoirer, man har også laget et vannfritt og luktfritt toalett for damer.

– Produksjonen er enkel og low-tech og robust, det kreves nesten ikke energi og dette kan gjøres over hele verden, sier Michael Roes, som har sluttet i jobben og etablert et firma for å drive med gjødselproduksjon.

Bare i Frankrike er det beregnet et potensiale på 30 milliarder liter pr år.

– Det er åpenbart ikke mulig å samle inn alt dette, derfor prioriterer vi steder der det er enkelt å få tak i store mengder. Som festivaler, idrettsarenaer, skoler og steder med store folkemengder. Vi har utviklet nye urinaler som ikke lukter og som ikke bruker vann, forteller Roes.

All urin filtreres og tilsettes en mengde sukker og bakteriekultur. Etter 1-2 dager er gjødselen klar.

– Etter bakteriene har stabilisert gjødselen er den totalt forandret og dufter som øl, forteller Roes, som hevder at at 70 % av all gjødsel som i dag brukes kan erstattes med uringjødsel.

Det meste av gjødselen som i dag brukes lages ved hjelp av fossile råvarer.

Se hjemmeside

Se filmen