Pumpestasjonen før- og etter ombygging for 2 av pumpene

Robust, slank og stille på sugefot

Hun er særdeles enkel for service-personellet å håndtere. Hun står støtt på en spesiell sugefot, noe som gjør henne svært stabil i forhold til vibrasjoner. Hun støyer derfor minimalt lite, og har dessuten innbygget svinghjul som gjør at hun ikke trenger vindkjel og er dermed plasseffektiv.

0

I Ormens Langes veg, rett utenfor Trondheim sentrum, ligger det en gammel kulvert fra krigens dager. Det spesielle med denne kulverten er at den i dag har en betydningsfull rolle for byen, uten at de fleste er klar over det. Kulverten fører store deler av avløpsvannet fra østsiden av Trondheim, og mot Ladehammeren renseanlegg. I forbindelse med kulverten er det nylig fornyet en pumpestasjon som pumper avløpsvannet inn på renseanlegget.

Store mengder vann skal pumpes gjennom stasjonen og pumpene som er valgt, må tåle påvirkninger fra fremmedlegemer og trykkpåkjenning over tid uten at maskineriet stopper opp. Deler av rørsystemet som leder til stasjonen er faktisk fra 1. verdenskrig!

VA-prosjekt og Trondheim Kommune har sammen studert gamle tegninger og gjort et grundig forarbeide i forbindels med fornyelse av denne pumpestasjonen.

Ståle Fjorden er daglig leder i VA-Prosjekt, som har hatt oppdraget, har lang erfaring og mye kunnskap innen prosjektering.

– For ca seks år siden ble vi for første gang introdusert til Hidrostal pumper, i forbindelse med et prosjekt på Øya pumpestasjon, ved Trondheim Spektrum. Her skulle vi designe en avløpsstasjon som måtte tåle store avløpsmengder, hadde høy virkningsgrad og løsning for trykkstøt.  Designet på Øya-stasjonen hadde fokus på HMS og gode arbeidsforhold for driftspersonalet. Her er alle rør, ventiler og instrumentering plassert i arbeidshøyde, uten bruk av stiger eller repoer. Designet har blitt en mal for flere andre stasjoner i Trondheimsområdet. Det var naturlig å skjele til disse erfaringer i forbindelse med Ormen Langes veg, sier Ståle.

Les en pumpestasjon av en annen verden

Sammen med kommunen testet man først en mindre Hidrostal-pumpe som en demo for Øya-prosjektet. Dette ga så gode resultater at man ønsket denne pumpen i prosjektet. 

Alle pumpene på plass i ferdig rehabilitert pumpestasjon i Ormen Langes vei.

– Spesielt liker vi at den støyer og vibrerer lite, samtidig som de er tilgjengelig med innbygget svinghjul som gjør at vi slipper vindkjel og dermed er mye mer plasseffektiv. I tillegg til svinghjulet, står den støtt på en spesiell sugefot-/fundament, noe som gjør den svært stabil i forhold til vibrasjoner. Pumpen er også særdeles enkel for service-personellet å håndtere, forklarer Ståle.

Før måtte flere menn håndtere en pumpe, men nå er operasjonen med å åpne og tømme enkel for en person. Det kan sette seg fremmedelementer i løpehjulet, og det er viktig at man kan utbedre raskt.

– Vi må også understreke tryggheten pumpen gir oss med sin driftssikkerhet. Det er også enkelt med reservedeler, siden AxFlow sitter med mesteparten på sitt lager. Faktisk ble dette prosjektet så vellykket at AxFlow har levert 65 slike pumper i løpet av de siste 5 årene i Midt-Norge, og flere prosjekter er i gang. VA- Prosjekt er spesielt glad i Hidrostal IP68 som har innebygd svinghjul og unngår derfor “trykkstøt”. 

Til Ormen Langes Veg ble det dermed fire store Hidrostal-pumper fra AxFlow. Disse høye pumpene står stødig på sin spesielle sugefot, og går stille i forhold til de to andre pumpene. 

– Et godt samarbeid mellom kommunen, VA-Prosjekt og leverandørene er essensielt ved slike prosjekter. HMS er også svært viktig. Støy og vibrasjoner i pumpene skaper dårlige arbeidsforhold for service- og driftspersonell. Samtidig kan vibrasjonene skape sprekkdannelser og ødeleggelser i stasjonen grunnet de sterke kreftene, sier Asbjørn Mellemsether fra Trondheim Bydrift.

-Samarbeidet med kunder som VA-Prosjekt og Trondheim kommune er gode eksempler på prosjekter som gir svært gode resultater, forteller Asle Løtveit, produktansvarlig for Hidrostal pumpene i AxFlow, som legger til:

– Ofte er vår utfordring å få tak i riktig informasjon for å kunne tilby riktig pumpe. Underlaget fra Ståle med driftspunkter, ledningskarakteristikk og konfigurasjon han ønsker er så bra at treffprosenten på pumpene er høy. -Sammen med kommunen har VA-prosjekt designet flere vann- og avløpsstasjoner som håndterer funksjoner som befolkningen ikke tenker over, men er helt avhengig av.