Martin Rud og Jens Kristian Gulbransen inviterer bransjen til konferansen Vann og Miljø

Setter kursen for mer bærekraft i VA-bransjen

AVK og Pipelife skal sammen arrangere konferansen Vann og Miljø 2024. Felles ambisjon for det to dagers arrangementet er å løfte vann og miljø enda høyere opp på dagsorden i VA-bransjen. Sammen ønsker man å forene bransjen til en felles meningsdugnad og debatt – med mål om å hente ut mer bærekraft – gjennom hele verdikjeden.

0

Når vil VA-bransjen være klar for gå fra “bør” til “skal” når det gjelder miljøkrav til løsninger, varer og tjenester? Det er et av hovedspørsmålene man gjerne skulle hatt svar på under konferansen Vann og Miljø 2024. 

Flere andre spørsmål vil også bli stilt? Hvor står bransjen? Er kommunene godt nok rustet for det nye klima, og legges det nok vekt på miljø i anbudene? Tenkes det for mye lokalt? Er tempoet for lavt? Glemmer man å se det store bildet når man velger løsninger?

Under dagene 17.-18 .april i Tønsberg, nærmere bestemt ved Quality Hotel Oseberg ønsker de to leverandørene å samle VA-Norge under samme tak, til en åpen utveksling av synspunkter, med ambisjon om å kunne legge fram nye perspektiver på veilvalg og løsninger. 

– Vi ser positive tegn i tiden. De store aktørene, som for eksempel Statens Vegvesen og Bane Nor har allerede begynt å rigge sine anbud med klare verdipoeng for miljø og CO2-avtrykk. Det settes bokstavelig talt pris på miljøegenskaper når leverandørene rangeres. Det er gledelig, og det blir lettere for alle å få aksept for miljøkvalitet og dermed også for bransjen å investere i grønnere produkter, sier Jens Kristian Gulbransen hos Pipelife, som sammen med AVK altså inviterer til en to dagers konferanse i vannets tegn, der miljøet er den nye målestokken.

– Egentlig er det jo ubehagelig å se hvordan uværet Hans herjer med oss. Men det viser tydelig at vi stadig må stille oss selv spørsmålene. Er vannforsyningen sikker? Er løsningene gode nok, og tenker vi riktig? Velges for enkle løsninger? Vi ønsker å betrakte bransjen som en stor familie, der alle skal være med og bidra til utviklingen, vi inviterer altså flere gode styrmenn til å sette kurs sammen med oss, sier Martin Rud hos AVK.

Nettopp en felles ambisjon om å bygge noe sammen, en slags felles dugnadsånd er det man ønsker å vekke til live. 

– Vi er alle mer eller mindre konkurrenter, men vi har også et felles ansvar, det er at vi som bransjefolk bør diskutere felles utfordringer. Her ønsker vi fortsatt å regne VA-bransjen som en stor positiv kraft. Å ha gode relasjoner er viktig, mellom kommuner, utbyggere, rådgivere og leverandører. Vi håper at folk vil finne et felles forum i konferansen, at man etter de to dagene har fått flere nye venner og vil se litt tydeligere hva som kreves av oss alle, sier Jens Kristian. 

For seks år siden ble den første konferansen arrangert i Sandefjord under samme vignett, og det er den gode responsen og de tydelige tilbakemeldingene som har sporet til å gjenta øvelsen.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger. Med Pipelife ved årene øker vi farten, og målet er å få enda større gehør for disse viktige spørsmålene. Det skal vi klare, sier Martin Rud hos AVK. 

Link til konferansen finner du her