Fjord på New Zealand. Foto: Wikipedia

Cruisebransjen satser på VA-løsninger

Som en del av sitt bærekraftsarbeid har cruiserederiene forpliktet seg til å ikke slippe ut ubehandlet kloakk noe sted i verden, under normale operasjoner. Derfor investerer man i stadig mer avanserte systemer for behandling av avløpsvann.

0

Ny miljørapport viser betydelig fremgang i cruiseindustriens satsning mot nullutslipp.

Vann og avløp

Avanserte avløpsvannsbehandlingssystemer – Som en del av deres bærekraftsarbeid har cruiserederiene forpliktet seg til å ikke slippe ut ubehandlet kloakk noe sted i verden, under normale operasjoner. På tvers av CLIAs flåte er 202 skip, eller 77%, utstyrt med avanserte avløpsvannsbehandlingssystemer. Disse systemene opererer til en høyere standard enn mange av verdens landbaserte behandlingsanlegg. Alle nybygde skip og skip på ordrebok har avanserte avløpsvanns­behandlings­systemer. Det betyr at 242 skip, eller 80% av flåten, vil ha moderne systemer om bord innen kort tid. 

Dette er et av flere miljøaspekter når bransjeorganisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA) i dag la frem cruisenæringens teknologirapport («2023 Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices Report»), som viser betydelig fremgang i hele sektoren for å nå bransjens bærekraftsmål.

Det er vedtatt investeringer på 62 milliarder dollar, eller 660 milliarder kroner i utvikling av teknologi løsninger som vil ha stor betydning for hele den globale skipsfarten og sette opp farten i den maritime industriens arbeid for netto nullutslipp. Ordreboken for nye skip viser at i løpet av de neste fem årene skal 44 nye fartøyer ferdigstilles. Av disse skipene vil 25 være LNG-drevne og syv vil være klare for metanoldrift. Dette viser at bransjen forplikter seg til en overgang til ny og banebrytende teknologi og går i front for å akselerere maritim sektors overgang til en fremtid med lav- eller nullutslipp.  

Nullutslipp

Videre vil et økende eksisterende antall fartøy enten bygges om til å kunne bruke alternative drivstoff eller være i stand til å innlemme nullutslippsdrivstoff når de blir tilgjengelige. Rapporten viser også betydelige investeringer for at cruise skipene skal kunne koble seg til landstrøm som må etableres i havnene. Flere rederier bygger skipene for å kunne gå på ulike drivstoff, samt teste ut brensels­celleteknologi, vindkraft (inkludert solide seil), solceller og batteriteknologi. Samtidig er nå 171 skip i CLIAs flåte, over 60% av organisasjonens globale flåte, utrustet med effektivitetssporingssystemer som forbedrer ytelsen til eldre skip – med flere slike systemer planlagt. 

Et løft

Sammen med det beste av verdens innovasjonsmiljøer, blant annet Vard og DNV, har CLIAs medlemmer 32 pilotprosjekter i gang som bidrar til et løft for hele den maritime sektoren.  CLIAs globale administrerende direktør Kelly Craighead sier: «Cruiserederier fortsetter å utvikle sin flåte av cruise skip for å beskytte miljøet og tilby bærekraftig turisme som nytes av millioner av passasjerer hvert år. Våre data viser en betydelig bruk av ny teknologi. Dette arbeidet er allerede godt i gang. Introduksjonen av disse nye teknologiene og de mange pilotprogrammene viser hvordan cruiseindustrien er tar utfordringen om å seile mot en mer bærekraftig fremtid.»   Utfordringen for næringen er at de miljøvennlige drivstoffene må være tilgjengelige.

Elektrisk

Landstrøm, som tillater skipene å slå av motorene i havn, reduserer utslipp med opp til 98% mens et skip er i havn.  I CLIAs flåte er 120 skip (46% av flåten) i stand til å bruke landstrøm. Dette vil øke til 86% av flåten (men 95% av passasjerkapasiteten) i 2028.  Kun 32 havner i verden har landstrømkapasitet. Norge ligger i front, men er ikke i mål. CLIAs medlemmer garanterer at alle skip innen 2035 skal kunne benytte landstrøm, eller benytte seg av lavkarbonalternativer når tilgjengelig.  Som en del av EUs «Fit for 55»-program vil Europas største havner være forpliktet til å tilby landstrøm innen 2030 og dermed akselerere utviklingen og tilgjengeliggjøring av teknologien. 

Fornybare drivstoff

–Flere av CLIAs medlemsrederier utfører tester og piloter, og bygger inn muligheten for å kjøre på fornybare drivstoff som biodrivstoff og syntetiske drivstoff.  I CLIAs medlemsflåte er det i dag fire skip som bruker fornybare biodrivstoff som energikilde, og 4 skip på ordrebøkene forventes å være konfigurert for det samme.  24 skip gjennomgår nå forsøk med biodrivstoff og to skip tester syntetiske drivstoff.  Syv nybygg forventes å gå på nullutslippsdrivstoff, inkludert fem skip som skal gå på grønn metanol og to på grønn hydrogen.  15% av nybygde skip skal utstyres med batterilagring og/eller brenselsceller for hybrid kraftproduksjon.

Flytende naturgass (LNG)

Flere cruiseskip benytter seg i dag av LNG. I overgangen til bærekraftige, fornybare drivstoff er LNG et stort skritt, og disse skipene vil med få eller ingen modifikasjoner kunne bytte til bio-LNG eller syntetiske ekvivalenter i fremtiden.  Rapporten viser at 48% av skipene på ordrebøkene vil bli designet med LNG-motorer og drivstofforsyningssystemer. Disse skipene vil bli en del av en fremtidig generasjon skip som kan være i stand til å benytte seg av fornybare marine drivstoff, når leverandører klarer å tilgjengeliggjøre dem i stor skala.