Fv. Kenneth Stovner og Line Løset startet opp i Innva 1. september.

Vokser og styrker laget med to nyansettelser

Innva styrker sin satsing på markedssiden i takt med god vekst og et behov for å være enda tettere på kundene og markedet. Nylig ble Kennet Stovner og Line Løset ansatt som henholdsvis distriktsansvarlig region øst og som markedsansvarlig og salgskoordinator

0

Kenneth Stovner har nylig startet opp i stillingen som distriksansvarlig for region øst, som strekker seg fra Østfold til Innlandet. Stovner kommer fra stillingen som distriktsansvarlig for vann- og miljøteknikk i Oslo og Akershus i Brødrene Dahl. Kenneth gleder seg til å ta fatt på en ny og spennende rolle med mange varierte arbeidsoppgaver. Han satser på å komme raskt inn i stillingen og reise rundt og fortelle om Hawle-produkter

Line Løset har også nylig startet opp i stillingen som markedsansvarlig og salgskoordinator. Line kommer fra stillingen som Marketing manager i Pipelife Norge og har lang erfaring i bransjen. Et viktig satsingsområde blir lanseringen av nye nettsider med en oppgradering av tilgang og flyt av produktinformasjon, som vil være en stor fordel for både kundene og egen organisasjon. 
Innva satser også for fullt på miljøsiden og Nina Standahl, markedssjef i morselskapet AxFlow, vil samarbeide tett med Line i tiden framover. 

– Med ansettelse av Line og Kenneth vil vi styrke vår tilstedeværelse og synlighet i markedet. Line vil i tillegg til markedsansvaret også være godt integrert i salgsorganisasjonen som koordinator, og Kenneth vil i tillegg til distriktsansvaret ha et KAM-ansvar for å ha overblikket over de største prosjektene og kundene og sørge for god oppfølging av disse. Å få to så erfarne og kompetente medarbeidere inn i miljøet vil styrke hele teamet. Vi er en relativt tett og sammensveiset gjeng som er gode til å dra nytte av hverandres styrker, og med nye impulser inn kommer det som regel alltid gode ideer og nye perspektiver på ting. Vi strever alltid etter å bli bedre enn vi var i går, og jeg er sikker på at Line og Kenneth vil bidra til at vi fortsetter utviklingen på dette, forteller Scott Reinhard, daglig leder i Innva.

Innva streber etter å være kundenes foretrukne leverandør ved å levere kvalitet i alle ledd. Med kvalitetsprodukter som Hawle i ryggen forplikter det oss i Innva til å tilføre kvalitet på veien i form av kundeservice, prosjektstøtte og sikre leveranser. Våre ansatte har høy kompetanse på det de driver med, og vi ser at både Line og Kenneth har kommet veldig raskt inn i tankesettet som ligger i bunn her.     

– Det viktige fremover er å hjelpe Line og Kenneth inn i sine respektive stillinger. Det er høyt aktivitetsnivå om dagen med mange prosjekter, messer og arrangementer, så det blir på ingen måte en rolig start for noen av dem. Men med gode kollegaer som har tatt de imot med åpne armer er de i de beste hender for å komme på plass i sine nye roller, forteller Scott Reinhard, daglig leder i Innva.