Foto: Uppsala Vatten

Svensk vannverk tar forsvaret til retten

I morgen starter rettsforhandlingene mellom Uppsala Vatten og den svenske forsvarsmakten. Uppsala Vatten har i nylig saksøkt Forsvaret for 215 millioner svenske kroner for PFAS-forurensning som ble oppdaget i Uppsalas drikkevann i 2012 og som fortsatt lekker fra Forsvarets eiendom.

0

– Det handler om å få erstatning og få Forsvaret til å ta ansvar for PFAS-forurensningen på Forsvarets grunn som fortsetter å forurense Uppsalas grunnvann. Slik det er nå må innbyggerne i Uppsala betale for Forsvarets manglende interesse for å rydde opp etter egen virksomhet, og det kan vi ikke akseptere, sier Sigrid De Geyter, administrerende direktør i Uppsala Vatten i en nyhetsmelding.

Les også: Grunnen ved Bergen lufthavn forurenset

Totalbeløpet i søksmålet inkluderer kostnadene Uppsala Vatten har hatt så langt samt for nå kjente fremtidige kostnader.

Uppsala Vatten har så langt betalt drøyt 37 millioner SEK for å rense drikkevannet, med en årlig kostnad på rundt 4 millioner SEK. Det er imidlertid en kostnad som vil øke på grunn av Livsmedelsverkets nye grenseverdier for PFAS, som trer i kraft fra 1. januar 2026. Som en konsekvens av de nye grenseverdiene har Uppsala Vattens styre besluttet å utvide ytterligere PFAS-behandlingen i Uppsala. Investeringskostnaden er 100 millioner svenske kroner.

Les også: Vurderer å forby PFAS

– Det er alvorlig nok at Forsvaret har forurenset og fortsetter å forurense drikkevannskilden vår med PFAS. At de også prøver å skyve alt ansvar for kostnadene og konsekvensene av deres forurensning over på folket i Uppsala er bemerkelsesverdig, sier Rickard Malmström, styreleder i Uppsala Vatten.

Rettsmøtene finner sted mellom 28. november og 7. desember i Mark- og miljøretten ved Svea lagmannsrett.