Floden Dnepr ved Krementsjuk Foto: Lutz Fischer-Lamprecht Wikipedia commons

Skal sikre drikkevann i Krementchuk

Sweco vil delta i den pågående gjenoppbyggingen av Ukraina ved å bidra med ekspertise i et prosjekt for å sikre drikkevannsforsyning til de 220 000 innbyggerne i Kremenchuk. Spesialister fra Sweco skal levere ekspertise innen urban vannteknikk, prosessteknikk, hydrologi og miljøkonsekvensanalyser i et prosjekt finansiert av Swedfund

0

Formålet er å støtte Kremenchuk bystyre og dets vannselskap i å utvikle nødvendige analyser og forberedende arbeid som kreves for å forbedre og sikre vannkvaliteten og distribusjonssystemet så vel som dets kapasitet.

Sweco vil bistå med rask sporing av rekonstruksjon og modernisering av vannforsyningssystemet for drikkevannsinntak, vannrensing, overvåking av kvalitet og prosessautomatiseringssystemer. Dette vil inkludere en mulighetsstudie som inkluderer tekniske, miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter samt å identifisere tilgjengelige vannressurser i området inkludert vannbalanse for de neste 25 årene.

Resultatet vil bli en forbedret, utvidet og mer robust drikkevannsinfrastruktur med spesiell oppmerksomhet på energieffektivitet. Sweco-prosjektet startet i november og er beregnet å være ferdig i august 2024.

Dette prosjektet er finansiert av Swedfund, en svensk utviklingsfinansieringsinstitusjon, og vil bli levert i samsvar med nasjonale, EU og internasjonale utviklingsbankstandarder og finansieringsbetingelser.

Krementsjuk (ukrainsk: Кременчук, russisk: Кременчуг – Krementsjug) er en industriby med ca 200 000 innbyggere i Poltava oblast i det sentrale Ukraina ved elven Dnepr.

Krementsjuk ble antagelig grunnlagt i 1571. Byen plassering på ved den sørlige delen av elven Dnjepr og plasseringen på veien mellom Moskva og Svartehavet har gjennom historien gjort at byen har hatt en viktig økonomisk betydning og fram til 1655var den en rik kosakkby

Under andre verdenskrig ble byen hardt rammet, både under okkupasjonen og under slaget ved Dnepr. Byen mangler derfor neste helt gammel bebyggelse da mer enn 90 % av byen ble ødelagt under krigen. Byens tidligere betydelige jødiske befolkning ble neste helt utryddet under krigen. 29. september, dagen da byen ble gjenerobret av Den røde armé i 1943, feires fortsatt i Krementjuk som «Byens dag».