Tilfreds med resultatet. Fra venstre Kjetil Banken (Helnor), Lars Lille-Mæhlum Byggeleder HIAS, Produksjonssjef Helnor Tor Åge Borgen og konstruktør Helnor Erik Skåden

Luker er nøkkelpunkter i både drift og HMS-hensyn

I industribygg er luker mellom etasjene en dyd av nødvendighet for drift og vedlikehold. Riktig plassering og utforming bidrar til et effektivt, vellykket bygg. Både gode bruksegenskaper og hensyn til sikkerhet ivaretas i tett samarbeid mellom leverandør og brukerne.

0

I mange industribygg og særlig VA-installasjoner er det gjerne snakk om flere etasjer med maskiner og materiell som fra tid til annen må heises inn og ut. Ved dykkeranlegget som Hias har latt bygge på Tokstad er nettopp dette en realitet, ved siden av behov for pluggkjøring av de fem ledningene som går i dykk under framtidig jernbanetrase.

(saken fortsetter under bildet)

Fem luker på to rekker foran og enkel lenger bak

– Dette er et spennende prosjekt der vi har lagt til rette for framtidig krysning av avløpsvann under jernbanen. Bygget består av store inntaks- og utsløpkummer med henholdsvis egne bygg. Mellom disse går det fem rørstrekk i kulvert, der vi regulerer hastigheten over spillvannet ved å åpne og stenge ventiler, forklarer byggeleder for prosjektet, Tor Erik Bakken i gruppa for Plan og Prosjekt ved Hias.

I hvert av byggene er det mellom etasjene adkomstluker i ulike formater og størrelser, til sammen 13 luker i hvert bygg. Særlig de to største, som er på 1,5 x 5 meter utmerker seg ved å bestå av 5 seksjoner. Både store og små luker er plassert i forhold til traverskraner som både ble benyttet ved installasjon og som står parat for heising av utstyr og maskiner gjennom etasjene ved behov i framtiden. 

(saken fortsetter under bildet)

Fem luker sett fra undersiden

– Ved Hias setter vi HMS foran alle andre hensyn. Det er ofte snakk om store høyder i VA-bygg, og fallulykker må derfor unngås for enhver pris. Det er videre en kjensgjerning at rådgiver ikke alltid beskriver lukene i detalj i entreprisen. Det er ikke alltid rådgiver kjenner alle våre krav til HMS og sikkerhet. Vi har bestemte krav og ønsker når det gjelder utforming og egenskaper ved luker, og siden byggene ofte er unike er det naturlig at vi underveis i prosessen har tett samarbeid med leverandør om detaljer og kvalitet. Også ved dette prosjektet var det naturlig at vi underveis kom på banen med hva vi ønsker oss og at entreprenør skaffer dette, forklarer Lars Lille-Mæhlum ved Hias.

Ved siden av sikkerhetsegenskaper til lukene handler det også om at lukene skal være enkle å bruke i praksis. 

(saken fortsetter under bildet)

Luke med sikkerhetsgitter

– Dette er et bygg med blant annet pluggkjøring av dykkede ledninger. Det sier seg at dette kan medføre en del spill og vannsøl. Her har vi valgt vanntette luker med en rekke egenskaper, blant annet er de utstyrt med gitter og med sklisikre overflater. De største er dessuten seksjonert, slik at man kan åpne gradvis og ha visuell kontakt og kommunikasjon mellom etasjene blant annet. I praksis er svært mange bygg unike, og det blir derfor en skreddersøm, sier byggeleder Bakken.

Leverandøren Helnor har levert alle lukene til bygget og kan fortelle at det er svært vanlig at kunden har helt klare krav og ønsker i forhold til luker. Ved at lukene blir framstilt i Norge har man dessuten en unik mulighet til å og etterkommer ethvert krav. 

– I dette tilfellet kjente vi til en viss grad på forhånd hva kunden hadde av ønsker, siden vi har levere en rekke løsninger til Hias tidligere. Det går på ting som nedsenkbare håndtak, sikringsrister, materialer og mekaniske egenskaper. Samtidig handler dette om å gå inn i ethvert nytt prosjekt med full oppmerksomhet omkring sikkerhet, å sette seg inn i hva som skal foregå og tenke nøye gjennom hvilke hensyn som skal bakes inn, forteller Kjetil Banken, kundeansvarlig bygg hos Helnor.

– Vi føler at vi har fått en løsning som kombinere både gode materialer, bruksegenskaper og funksjonalitet, samtidig har vi fått løsninger som tar alle hensyn til HMS, avslutter byggeleder for prosjektet, Tor Erik Bakken i gruppa for Plan og Prosjekt ved Hias.

Les mer om anlegget her

To rekker med seksjonerte luker og enkel luke åpen