Eksempel på innmat i en kum, her forankret i bunnplate med Stjernebjønn

Stor interesse for sikkerhet i kum

Det er store krefter i sving i vannkummer. Både god oppbygning med forankring samt driftsmessige hensyn krever fortåelse og aktsomhet. Stor interesse for nettkurs i emnet.

0
Line Brekke Rasmussen, for anledningen med en granulatfanger

Sikkerhet bør gå foran alt, også innen vann og avløp. Med lange rørstrekk og store masser i bevegelse i rørnettet, er derfor sikkerhet i kum et tema man bør kjenne til bunns. Stor påmelding til et webinar om emnet tyder på at folk som bygger og driver nettet tar dette på høyeste alvor.

– Det er første gang vi holder dette kurset som webinar. Det virker som om formatet faller i smak, det er allerede 80 påmeldte. Jeg forstår det det godt, webinar er både lettvint og bærekraftig, sier Line Brekke Rasmussen, produktsjef gategods hos Ulefos.

Tidligere holdt man dette kurset særlig ute hos betongprodusentene, så temaet er ikke noe nytt. Det er stoff som naturlig nok mange er interessert i. Målgrupen er egentlig alle innenfor vann og avløp. Fra kommunefolk, til rørleggere, enteprenører og rådgivere.

Kurset er først og fremst praktisk rettet, og man går derfor gjennom hvilke normer man bør følge, og hva som skal til for at ventiler og armaturer får en sikker innfesting. Konsollene spiller som kjent en grunnleggende rolle for styrken. Festene til disse blir som kjent støpt inn av betongprodusentene.

– Vi går gjennom styrkeklasser og krav til kummer, her er jo VA Miljøblad 112 et godt hjelpemiddel. Det er opp til kommunene å sette standard for dette, men det blir stadig mer vanlig at kommunene forankrer sine krav i VA Miljøblad 112. Vi viser prinsippene og kreftene som er i sving i kummen og i armaturene og har som mål å gi folk en grundig forståelse av hva sikkerheten bygger på og hva den i praksis bør gå ut på, forklare Line.

Målet med kurset er å gi konkrete råd og innsikt til hvordan du får en sikker kumløsning og hvordan man sikre seg i forbindelse med arbeid.

– Webinaret passer også for de som arbeider med prosjektering av VA-nettet, sier Line Brekke Rasmussen, produktsjef gategods.

Webinar: Dette bør du vite om sikkerhet i
kum