Forfatterne av den kommende læreboka innen VA på bachelor-nivå presenterer sine tanker mens representanter for RIF og Norsk Vann lytter, klare til å gi innspill og synspunkter. Foto: RIF

Fortsetter det gode samarbeidet

Nettverkstreffet har som mål å skape fellesskap mellom læringsinstitusjonene og vannbransjen, for å se hvilke utfordringer bransjen har og hvordan utdanningsinstitusjonene kan bidra til å møte disse.

0

Hva trenger vi av fremtidens ingeniører innen vann og avløp? Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) var nylig vert for et nettverkstreff der ledende aktører innen vannbransjen og utdanningsinstitusjonene samlet seg for å diskutere hva behovet re for fremtidens VA-ingeniører. Temaer som urbanisering, klimaendringer, økte rensekrav og digitalisering stod i fokus, og arrangementet er en del av arbeidet med å forme den kommende generasjonen VA-eksperter.

Treffet har også som mål å skape et fellesskap av læringsinstitusjonene og vannbransjen, for å se hvilke utfordringer bransjen har og hvordan utdanningsinstitusjonene kan bidra til å møte disse.

– Å sikre langsiktig rekruttering til VA-faget er ikke noe hver enkelt aktør kan løse på egen hånd, men i samarbeid mellom akademia, næringen og myndighetene, sa Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk under møtet.

Hovedfokuset for nettverkstreffet var naturlig nok en grundig gjennomgang av hvilke temaer som skal være med i den kommende læreboka på bachelornivå for VA-ingeniører. Deltakerne engasjerte seg også i diskusjoner om hvordan man skal sikre tilstrekkelig og riktig rekruttering til VA-faget.

Av rådgiverne var Norconsult, Cowi, Multiconsult, Asplan Viak og Sweco representert ved medlemmene av RIFs ekspertgruppe innen Vann- og miljøteknikk, og de deltok aktivt for å bidra til bransjens utvikling.

Nettverkstreffet har vært en fysisk møteplass i 15 år og har nettopp vist seg å være en verdifull arena for erfaringsdeling og etablering av samarbeidsprosjekter. Utdanningsinstitusjonene uttrykte takknemlighet for engasjementet fra Norsk Vann og RIF i arbeidet med å styrke utdanningen innen VA og vannfaget.

Neste år ønsker deltagerne tema hvordan man kan samhandle på tvers for å følge opp fremtidige utfordringer, med andre ord hvor er de ulike miljøene sterke og hvordan kan man sammen nyttiggjøre seg det for å møte fremtiden. Sistnevnte var et av behovene som ble løftet på nettverkstreffet. Bransjen må stå sammen skal vi klare å løse utfordringer, etterslep og direktiver.

Det var uforbeholden enighet om at man fortsetter det gode samarbeidet.