Blefjelltunet Foto: Wikimedia Commons/Blefjell Hytteutvikling

Innfører buffertanker på pumpestasjonene

Romslige buffertanker sikrer mot overløp og utslipp. Ved alle de tre hovedpumpestasjonene har man montert store buffertanker. I tillegg har man installert etappetanker som også er med å buffre tilstrømming til renseanlegget, som forøvrig gjennom hele sin driftsstid ikke har hatt utslipp eller har overtådt rensekravene.

0

For å ha rikelig med tid til å gjøre reparasjoner og utbedre ved pumpesvikt uten at det blir forurensing til miljø har Blefjell vann- og avløpsselskap AS (Bleva AS) installert store buffertanker i tilknytning til sine pumpestasjoner.

– Vi har montert minimum 13 000 liters samletanker til hver hovedpumpestasjon. Dette har flere funksjoner, men den viktigste er at dersom en pumpestasjonen skulle få stans på grunn av strømbrudd, noe setter seg fast i en pumpe eller andre årsaker vil den være en god buffertank. I fjellet er det lenger avstander og det kan ta tid før vi er på pletten. Med en buffertank vil man ha mye lenger tid til reparasjon før avløpsvannet går i overløp, forteller Bjørn Frydenlund hos firma Frydenlund VVS på Geilo.

Det var opprinnelig også Bjørn Frydenlund som foreslo tiltaket overfor Dag Bilstad ved Bleva, som umiddelbart syntes det var en god ide.

– Blefjell handler om å tilby gode naturopplevelser. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn at kloakk skulle havne i en av de krystallklare bekkene. Blefjell er full av naturopplevelser, og sportsfiske er en av de viktigste. Å forvalte dette er noe av det viktigste vi gjør, så ja takk. Kloakk til overløp, nei takk, sier Bilstad.

Ved alle de tre hovedpumpestasjonene har man montert store buffertanker. I tillegg har man installert etappetanker som også er med å buffre tilstrømming til renseanlegget, som forøvrig gjennom hele sin driftsstid ikke har hatt overløp eller har overtrådt rensekravene.

– Dette er å betrakte som beredskap og smart flyt. I Bleva har vi siden tidenes morgen benyttet oss av trykkavløp. Der har vi sørget for at alle har god bufferevne i pumpesumpen man har på hytta, slik at trafikken på avløpsnettet ikke topper seg unødig. Vi har forøvrig aldri hatt overløp av spillvann til terreng, og dette skal vi fortsette med, takket være tankene, sier Bilstad, som legger til at med trykkavløp har man ikke fremmedvann i systemet.

– Vi var en av de første i landet med å satse på trykkavløp i fjellet. Dels legges frostfrie rør og dels plateisolering der det er for grunt for frostfri dybde ved graving, uten særlige inngrep som sprengning, som lettere vil kunne både ødelegge terreng og endre vannbalansen i myrer og grunnvann, forklarer Bilstad.

Når det gjelder samletankene ved pumpestasjonene går det 2 rør fra pumpesump til tank, et i bunn av samletanken for å evakuere ut og inn avløpsvann, og et i toppen for å evakuere ut og inn luft etter behov.

– Til vanlig ligger startnivået rett under innløp fra bunn samletank så tanken er ikke i bruk i lavsesong. Ved høysesong kan man oppleve at det er tider på døgnet da den momentane tilrenningen er litt større en pumpekapasiteten med en pumpe. Da vil vannet begynne og stige i samletanken. Og når tilrenningen avtar vil vannet renne tilbake til pumpesumpen, forklarer Bjørn Frydenlund hos firma Frydenlund VVS på Geilo.

Et viktig tiltak man har innført er å veilede de 600 hytteeierne som er fysisk fellesanlegget og renseanlegget i Ådalen om bruk av toalettpapir.

– Resirkulert toalettpapir inneholder mye lim og kan danne pappmasse i systemet, særlig i etappetankene har vi sett tendenser til dette, men det kan også skape problemer i rørsysstemet og i renseanlegget. Med god informasjon har vi imidlertid klart å få hyttefolket over på vår side med en innsats for et rent miljø i fjellet, sier Dag Åsmund Bilstad, leder for Bleva, som i dag ivaretar denne oppgaven for dette hytteområdet.

Les også Ny praksis med tolkning av tettbebyggelse lammer Blefjell