Fra Gamla Stan

Sprekker med 13 milliarder

Prosjektet, som blant annet inkluderer en 14 kilometer lang avløpstunnel mellom Bromma og Sickla, ville ifølge den første budsjettplanen fra 2014 koste 6 milliarder svenske kroner. Siden den gang har kostnadene for prosjektet blitt justert flere ganger – senest i 2017, da den planlagte kostnaden var på 9,2 milliarder svenske kroner.

0

Stockholm by har nylig gitt beskjed om at regningen blir over 10 milliarder kroner større enn dette og moroa vil etterhvert kunne ende på 19,5 milliarder kroner. Tidsplanen for når tunnelen kan stå klar forlenges også, fra 2029 til 2031.

Ifølge Anette Scheibe Lorentzi, visepresident i Stockholms Stadshus AB, skyldes den nye estimerte kostnadsøkningen tildels eksterne faktorer som pandemien og krigen i Ukraina, og dels undervurdering av prosjektets omfang og kompleksitet.

– De hadde ikke full kunnskap om hvordan disse anleggene faktisk så ut og alt som måtte gjøres. En annen faktor er at man parallelt med oppgraderingen må ha avløpsanlegg som er fullt operative og fungerende. Den utfordringen ble undervurdert, sier hun til Dagens Nyheter.

I tillegg til en ny avløpstunnel mellom Bromma og Sickla, handler prosjektet også om at de to renseanleggene i henholdsvis Henriksdal og Sickla utvides. Når byggingen er ferdig vil Bromma renseanlegg stenges helt og erstattes med boligområde.

Formålet med milliardprosjektet å redusere risikoen for flom og avløpsvann som nå på grunn av kapasitetsproblemer går direkte ut i Mälaren. Ifølge Åsa Lindhagen (MP), miljø- og klimaborgerråd i Stockholm, er investeringen nødvendig dels på grunn av Stockholms økende befolkning og dels på grunn av klimaendringer som øker risikoen for store mengder nedbør.

I etterkant har byen innført nye investeringsregler som innebærer at alle infrastrukturprosjekter som overstiger 1 milliard SEK må gjennomgås av uavhengige revisorer og eksperter før prosjektet settes i gang.

Les også: Oppgraderer renseanlegg med membraner