Pumpestasjon på Hvalertunet

Snart online vannmåling for alle

Mens flere store kommuner ennå ikke har planer om å innføre vannmåler hos innbyggerne ligger øykommunen langt framme når det gjelder å redusere kostnader og miljøavtrykk. På vårparten neste år kan man presentere et komplett system der alle abonnenter skal kunne følge sitt vannforbruk online helt ned på timebasis.

0

Noen har sagt at framtiden er digital og Hvaler har gjort alvor av det. Når det gjelder vannforbruk pr innbygger pr dag har man allerede krysset 100 liters grensen på vei nedover, nå ser man muligheter for å senke dette ytterligere. 

Hvaler kjøper vann og avløpstjenester av Fredrikstad kommune og var dessuten en av de første kystkommunene som innførte trykkavløp, som gjør at mengden fremmedvann er forsvinnende lav.

– Stor takk til framsynte sjeler som ville skåne naturen. I dag har vi nærmest et tett avløpssystem og kan dermed få gode tall. Vi regner med omkring fem prosent lekkasje i vannforsyningen. Vi kan hente ut data hos alle fastboende og ser at dette overensstemmer med vannet vi kjøper, og med avløpstjenestene vi betaler for. Vi ligger nå på 98 liter pr person pr døgn målt totalt inn til kommunen delt på antall fastboende. Dette er kontrollerbart siden vi også betaler for hver kubikk av avløpsvannet, som ligger på halvparten, sier Aspheim.

Et viktig tiltak i den lille øykommunen har vært å ha en dedikert lekkasjejeger som går på heltid.

– Med sonemålere og målere i alle hytter og hus har vi stålkontroll, på avløpssiden det hender vi må ty til sirkusrøyk for å finne brudd på rør, vi vil ikke betale for rensing av regnvann, sier Aspheim.

– Det handler dermed både om miljø og økonomi for både oss og våre kunder. Nå har vi online visning ned til timenivå på ca. 98 % av kundene. Derfor kunne vi i fjor se en lekkasje med 24 timers forsinkelse. Vi ringte hytteeier hvor lekkasje ble detektert og fikk nøkkel, rykket ut og stanset sløsingen, sier Aspheim.

For tiden holder man på med å montere egne innsamlingsutstyr som vil kommunen egne målinger i sanntid. Dette er beregnet til å være klart I utgangen av mars måned. Neste fase er å separere avløpsvann fra dusj og vasker til bruk i toalettet.

– Dusjvann kan etter enkel rensing brukes i toalettet. Å bruke drikkevann til å spyle med er jo ikke bra. Vi ønsker at kundene skal bruke mindre vann, dermed kan vi holde kostnadene nede. Her kan man f.eks filtrere dusjvann og samle det opp til spyling av toaletter. En annen ting er å bruke vann fra takrenner i hagen eller fra en oveflatebrønn hvis man har til vanning i hagen, det gjør jeg selv, sier Aspheim.

Et godt bilde på hva det koster å slippe vannforbruket løs er kommunens 80 pumpestasjoner, som flytter vannet fram til renseanlegget i nabokommunen. I løpet av et år økte energikostnadene fra 1,2 mill til 2,5 mill mill. 

– Mange har spurt om ikke digitalisering er dyrt. Da svarer jeg bare at det ikke er gratis, men at vi ikke har råd til å la være. Nettselskapet (Norgesnett) har vært en god partner og har samlet inn data for oss men måtte bytte strømmåler. Derfor bestemte vi oss for å gjøre det på egen hånd. Vår oppgave er jo å levere vann og avløp til lavest mulig kostnad for kundene og med minst mulig miljøfotavtrykk. Da sier det seg selv hvor veien må gå, avslutter Jan Richard Aspheim, enhetsleder innen kommunalteknikk i Hvaler kommune.