Fra Tresticklan Naturreservat i Bohuslän

Sverige kutter i miljøbyråkratiet

Det svenske Naturvårdsverket forbereder en reduksjon i driften ved å varsle 65 ansatte om permittering. Varslingen tilsvarer cirka 10 prosent av myndighetens ansatte. Naturvårdsverket er en statlig myndighet som jobber med Sveriges miljømål styrer vårt arbeid.

0

Det svenske Naturvårdsverket forbereder en reduksjon i driften ved å varsle 65 ansatte om permittering. Varslingen tilsvarer cirka 10 prosent av myndighetens ansatte. Årsaken er en varslet reduksjon i budsjettet for 2025 på grunn av opphør av flere midlertidige investeringer. Dette i følge en pressemelding.

Innsparing
– Vurderingen er at vi trenger å redusere kostnadene våre med 65 millioner svenske kroner sammenlignet med 2024. Dette gjøres dels ved å redusere driften tilsvarende 65 årlige arbeidsstyrker, dels gjennom annen innsparing. Det er anslått at det vil berøre 65 personer, men først skal vi se på hvilke muligheter som finnes for blant annet flytting, sier daglig leder Björn Risinger.

Det meste av den varslede reduksjonen skyldes at enkelte tidsbegrensede investeringer utløper ved årsskiftet 2024/2025. – Investeringene som utløper knytter seg i hovedsak til styrket arbeid for bærekraftig plastbruk og implementering av tre nye EU-direktivoppgaver med fokus på engangsplast, produsentansvar for emballasje og forsøpling, sier Björn Risinger.

Ettergås i sømmene
Varselet omfatter alle avdelinger innen myndigheten og berører begge kontorene i Stockholm og Östersund. I tillegg til reduksjonen i tidsbegrensede investeringer, rammes støttevirksomheten mer enn andre avdelinger fordi kjernevirksomheten må beskyttes.

Effektiviseringen ved etaten er også nødvendig for å sikre ressurser til flere viktige oppdrag fremover. Det handler implementering av ny EU-lovgivning på flere områder, effektiv miljøtesting og styrket kapasitet innen sikkerhet og beredskap. Ekspertstøtte til regjeringen er også en prioritert oppgave for myndigheten.