Skjemaitisk framstilling av systemet.

Sparer 1300 liter drikkevann pr dag

Kollektivboligen Röda Oasen i Malmö er den første svenske flermannsboligen som bruker renset overvann fra det kommunale hovedledningen til vask og toalett. Teknologien som brukes for å rense vannet er en membranrensing som gjør vannet fritt for bakterier og partikler. Løsningen sparer 475.000 liter drikkevann i løpet av et år.

0

Siden et par uker siden har kollektivboligen Röda Oasen med sine rundt 40 beboere hatt en unik løsning på sitt vann til toaletter og vaskemaskin. I stedet for drikkevann brukes renset regnvann til husets 22 toaletter og 4 vaskemaskiner. Regnvann er regn eller smeltet snø som renner på bakken. Ved å bruke renset regnvann sparer eiendommen cirka 1300 liter drikkevann per dag.

– Det er ikke gunstig at vi bruker drikkevann til alle ting, som f.eks å spyle toaletter. Gjennom nye måter å jobbe på og ny teknologi får vi mulighet til å vurdere hvordan en lokal løsning kan fungere, som bruker regnvann i stedet for drikkevann, sier Therese Jephson, prosjektleder Rewaise på vegne av VA Syd og Sweden Water Research.

Membranrensing

Overvann samles i to magasiner under bakken. Det ene er et 70 m² stort magasin fra det kommunale ledningsnettet, og det andre, det mindre magasinet samler dreneringsvann fra Röda Oasen-området. Fra de to reservoarene ledes vannet inn i eiendommen hvor det renses ved hjelp av membranteknologi, som fungerer omtrent som et kaffefilter. Membranteknologi er en velkjent renseteknologi, men dette er første gang teknologien brukes i Sverige for å rense overvann i en eiendom.

– Membranteknologi er en veldig sikker og robust metode. Membranrensingen fjerner alle mikrourenheter større enn 0,1 mikron* fra vannet. Det kan for eksempel dreie seg om partikler, bakterier og til og med mikroplast, sier Tobias Hey, forsker ved Institutt for prosessteknikk og anvendt biovitenskap, Lunds tekniska universitet og Lunds universitet.

Sparer 475 000 liter

På ett år er Röda Oasen beregnet å spare 475.000 liter drikkevann, noe som tilsvarer cirka 40 prosent av eiendommens vannforbruk. Ettersom vannbruken fra toalettspyling og -vask er vanskelig å anslå, vil mengden regnvann som brukes, måles døgnet rundt.

– Det er utrolig spennende å være med og få gjøre noe for første gang. Vi brenner for å skape sirkulær og bærekraftig livsstil der vann er en viktig del. Og så håper vi at vi kan inspirere andre byggaktører til å tørre å teste ut nye løsninger, sier Ludvig Haav, bosatt i Röda Oasen.

Veien videre

Prosjektet ved Röda Oasen er en del av et internasjonalt EU-innovasjonsprosjekt: REWAISE. Målet med prosjektet er å finne smarte vannløsninger som reduserer bruken av drikkevann.

– Dette prosjektet hadde aldri vært mulig uten et samarbeid mellom eiendomsbesittere, forskere, VA-bedrifter og kommunen. Nå kan vi ta lærdommen inn i arbeidet fremover og dele kunnskapen – både i Sverige og internasjonalt, sier Therese Jephson.

Se film på youtube