Frevar

Opp fra 1,6 til 2,3 milliarder

Etter at Fredrikstad ikke ønsket et gjensidig samarbeid med Sarpsborg har man stadig måttet revidere kostnadene. Høsten 2022 økte prisanslaget for renseanlegget med nærmere 400 millioner, fra 1,63 milliarder til drøye 2 milliarder (2,015 milliarder). Dette inkluderte prisregulering frem til 31.12. 2022. Nå er summen oppe i cirka 2,3 milliarder og det er usikkert om det stopper der.

0

Alt lå til rette for en slagkraftig miljøbedrift i Nedre Glomma regionen. Men på grunn av politisk krangling og administrativ uvilje måtte Sarpsborg og Fredrikstad gå hver sin vei i vann og avløp. Ifølge sikre kilder ville ikke Fredrikstad gå med på felles eierskap.

Nylig kunne Frevar presentere nye tall over kostnader til sitt anlegg. Nå er summen oppe i cirka 2,3 milliarder og det er usikkert om det stopper der.

Denne økningen skyldes at man i prosjektet nå har tatt høyde for prisvekst helt frem til anlegget er ferdig i 2027.

– Beregningen er basert på P50, sier Frevar-direktør Johnny Sundby til Fredriksstad Blad.

P50 betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for at dette blir summen for anlegget. Sluttsummen får man først vite når prosjektet er i havn.

Kuttet kobber

Da man i 2022 presenterte arkitekturen ved det nye anlegget med «perforert metall som lyssettes med diffust lys» og «en fasade kledd i malmfuru, som over tid vil gråne til en flott sølvpatina», kom det kraftige reaksjoner fra mange hold på valg av eksklusive materialer til et industribygg.

Ledelsen ved Frevar svarte da at løsninger som sedumtak og perforerte kobberplater ikke nødvendigvis ville bli den endelige løsningen selv om det var inne i de opprinnelige tegningene.

Til Fredriksstad blad forteller direktør Sundby nå at det ene av byggene skal få en stålprofilert fasade, det andre sementplater. Det blir med andre ord ingen perforerte kobberplater som på de første tegningene. Den nye løsningen skal kunne ivareta det samme arkitektoniske uttrykket, men til en lavere pris.

Det nye anlegget vil ligge rett ved Frevars energigjenvinningsanlegg på Øra. Renseanlegget skal stå ferdig i 2026 og være i full drift i 2027. Så langt går byggearbeidene etter planen.

Les: Et lite miljøeventyr for to byer
Les: Frevar sjefen slutter etter tillitsbrudd