Fra pumpestasjon ble det lagt provisorisk rørledning

Vellykket samspill for ny avløpsledning etter skred

En av konsekvensene av leirskredet på Gjerdrum var blant annet at en avløpsledning ble revet tvers over. Et viktig tiltak for Midtre Romerikes Avløpsselskap (Mira )var dermed å få på plass en provisorisk løsning i løpet av kort tid. Takket være en handlekraftig kommune og godt samspill mellom konsulent, entreprenør og Mira fikk har man også fått på plass en god permanent løsning.

0
Provisorisk ledning ble isolert

Etter at det tragiske skredet på Gjerdrum hadde skjedd kunne oppmerksomme VA-folk ut fra bilder i media legge merke til at det stakk avrevne rør rett ut fra skredveggen. Både for å sikre skredgropa og av VA-tekniske hensyn var det viktig for Mira å stanse strømmen av spillvann fra det avrevne røret.

Finne en vei

Eirik Rismyhr

Samtidig måtte man sette i gang arbeidet med å finne en farbar rute for en ny rørforbindelse fram til Mira fra området som var tilknyttet, som var på ca 6000 p.e.

– Vi hadde heldigvis en pumpestasjon som sto på trygg grunn og som fungerte som før. I de første dagene ble den stanset og det ble rekvirert septik-biler som pumpet ut og fraktet avløpsvannet til nærmeste pumpestasjon som ikke var berørt av skredet. Fra stasjonen ble deretter det lagt en ny ledning til bakkenivå og videre langs en gangvei, over jordene og koble til den eksisterende drop-tanken som opprinnelig var til formålet. Dermed hadde vi i løpet av noen dager etablert en løsning som ga oss mulighet til grundig å planlegge en ny trasé for spillvannet, forteller Eirik Rismyhr, daglig leder for Mira.

Provisorisk kum med ventil

Godt samspill

Å finne en god provisorisk løsning ble tatt hånd om i en samspillskontrakt med entreprenør Nordby Maskin og Norconsult. Det samme ble løsninger for hele prosjektet.

– Vi er tilfreds med at vi fikk på plass en god løsning på så kort tid og vi opplevde at både kommunen, lokale grunneiere og de utførende var smidige og effektive. Det er klart at en provisorisk løsning som dette i 355 mm rør er ubekvem å ha på bakken, så vi startet umiddelbart en dialog med kommunen med å finne en ny trase slik at arbeidene med en permanent løsning kunne komme i gang så raskt som mulig. Samtidig ga den provisoriske løsningen oss et pusterom der vi fikk tenkt nøye gjennom valgene vi sto overfor. Min erfaring er at den innledende fase av et prosjekt er veldig viktig for resultatet. Har man det for travelt kan man fort snuble i starten, da kan det bli kostbart og vanskelig å endre kursen underveis. Derfor er det viktig å holde litt igjen og vurdere, ikke minst i en slik situasjon, der veldig mye skjedde på en gang, forteller Rismyhr.

Alternativer

Rørtrekking ved Nordby Maskin

Da den provisoriske forbindelsen var på plass kunne kommunen umiddelbart begynne å se på ulike alternativer for framføring. Samtidig var både rådgiver og entreprenør på hugget med å se praktisk på hvordan dette skulle løses.

– All honnør til kommunens byggesaksavdeling som prioriterte arbeidet med å få på plass en rute for den nye forbindelsen. Etterhvert kom vi fram til at det var riktig å trekke nye rør i to etapper gjennom grunnen fram til droptanken. Vi knyttet oss til den gamle rørforbindelsen oppstrøms droptanken, forteller Rismyhr.

Tillit

Mens den provisoriske forbindelsen var på ca 1,4 kilometer ble den nye traseen som måtte etableres på ca 500 meter.

Rør gjort klar til trekking

– Her var det viktig å ha framdrift, og her i området har man tidligere hatt gode erfaringer med samspillskontrakter. Den viktigste komponenten i en slik kontrakt er tillit og her viser vår erfaring at det var et godt valg, forteller Rismyhr.

Entreprenør Nordby Maskin og Norconsult samarbeidet godt og i etterkant ser man at det ble en fin framdrift og en løsning til en fornuftig pris. Samtidig klarte men å minimalisere ulempene i lokalmiljøet, ikke minst var det viktig å være klar før våronna, siden den provisoriske løsningen la beslag på jordbruksmark.

– Vi føler i etterkant at dette ble gjennomført på en god måte og at vi i et samspill med gode krefter klarte å oppfylle vårt samfunnsansvar, avslutter Eirik Rismyhr, daglig leder for Midtre Romerikes Avløpsselskap .