Varer i minst hundre år

En ny europeisk metastudie om levetiden til plastrør for trykk- og ikke-trykkapplikasjoner har bekreftet gjennom uavhengige funn at faktisk levetid kan forventes å være godt over 100 år.

0

Ludo Debever, daglig leder for Teppfa kommenterer metastudien slik:

“Det er klart fra denne betydningsfulle studien at der alle trinn i prosessen med design, produksjon, grøfting og driftsforhold følger gjeldende EN- og ISO-standarder for plastrør, fittings , ventiler og deres installasjon, kan faktisk levetid forventes å være godt over 100 år. Dette gir en kjærkommen forsikring til energiselskaper og eiere av anlegg om at deres investeringer i plastrørsystem vil vare i minst 100 år.»

Metastudien, kalt «100 års levetid for plastrør», ble utført av Polymer Competence Center i Leoben, Østerrike, og på oppdrag fra Teppfa, European Plastic Pipes and Fittings Association. Det er en statistisk analyse basert på betydelig og uavhengig verifisert forskning og funn fra eksisterende litteratur om forventet levetid for plastrør, og er detaljert på Teppfas nettsted.

Studien så på trykk- og ikke-trykkspolyetylen-, polypropylen- og uplastiserte polyvinylkloridrør, inkludert både glatte og strukturerte veggrør for transport av drikkevann, naturgass, kloakk og drensvann. Analysen tok for seg driftstemperaturer rundt rørene på maksimalt 20°C, og forutsatte overholdelse av moderne standarder (hovedsakelig EN, ISO og ASTM) gjennom produksjons-, grøfte- og driftsfasene. Studien ekskluderte industrielle rørsystemer brukt for å transportere aggressive medier, gulvvarmeapplikasjoner og bruk av ikke-jomfruelige materialer.

Basert på en rekke referanser, inkludert vitenskapelige publikasjoner i fagtidsskrifter, protokoller, rapporter, standarder og konferansepresentasjoner – de fleste med utgravningsstudier av rør i drift i opptil 50 år – inkluderte studien også 23 referanser (13 for trykk). applikasjoner, 10 for ikke-trykkapplikasjoner) med en klar uttalelse på 100 år og mer, ved bruk av en rekke evalueringsmetoder. Alle testtyper er detaljerte og fullt referert i studien.

Rapporter om feil på enten trykk- eller ikke-trykkplastrør ble knapt funnet i noen litteratur, annet enn tilfeller som ikke fulgte standard produksjons- eller installasjonsprosedyrer. Betydelig nok ble det ikke funnet noen feil å være forårsaket av materialaldring eller feil rørledningsdesign.

Flere detaljer finner du på Teppfas nettsted.