AVK ønsker velkommen til nytt praktisk lærested. F. v. Terje Gullaksen, adm. dir.; Ellen Elise Nordin, prosjekt - marked; Kjetil Myhra, produktsjef vann og Martin Rud, markedssjef vann.

Høye forventninger til nytt lærested

AVK etablerer et nytt kurstilbud ved hovedkontoret i Sandefjord. Målet er å formidle kunnskap, presentere nye løsninger og invitere til faglige diskusjoner blant kunder, brukere og rådgivere.

0

Et nytt teknisk læringsrom er nylig ferdigstilt ved AVKs hovedkontor i Sandefjord. Lokalet skal gjøre nytte som spesialtilpasset praktisk kurs- og lærested. Rommet har montert opp det nyeste av AVK utstyr i et representativt utvalg. Her skal kursdeltakere kunne gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og samtidig kunne lære seg å bruke det riktig.
– Vi har allerde hatt enkelte kurs og fått gode tilbakemeldinger. Et viktig mål er at deltakere skal kunne gjøre seg kjent med produktene. I tillegg er det tilrettelagt for å gjennomføre typiske operasjoner, som for eksempel å lage anboring på ledning under trykk, eller å åpne og stenge av ledninger under trykk, forteller markedssjef Martin Rud hos AVK.

Konsulenter
Ved siden av entreprenører og rørleggere fra det private og offentlige er kurstilbudet også rettet mot rådgiverne. En rekke store konsulentselskaper har allerede besluttet å sende sine VA-folk til Sandefjord for å lære mer om moderne ventiler og koblinger.
– Produktene er i rask utvikling og den som skal prosjektere har stor nytte av å lære mer om fordeler og muligheter ved nye løsninger, samtidig er installasjonsmessige forhold og sikkerhet en naturlig del av helheten, understreker Rud, som ser på det nye kurssenteret som en møteplass for faglig formidling og gode diskusjoner.
– VA-bransjefolk har en positiv innstilling og en følelse av felles oppgave. Vi merker en veldig positiv stemning og de første kursene er blitt godt mottatt, sier Rud.

En ny generasjon
Ved siden av at produkter og løsninger er i rask utvikling og krever oppdatering forventer man at det kommer svært mange yngre deltakere.
– Det er kommet mange nye ingeniører til kommuner og rådgiverbransjen og det er mange spørsmål ute og går. Gode spørsmål. Vi er her for å svare på alle. Bransjen trenger gode rådgivere som kjenner mulighetene, sier Rud.
Ved siden av å vise fram nye løsninger og teknologi i praksis er målet å legge til rette for personlig praktisk trening med arbeidsoperasjoner på utstyr. Arbeide med ventiler og kummer med vann under trykk krever både forståelse og forsiktighet. Det er enorme krefter i sving der vann er i bevegelse.

10 bar
I tillegg til opplegg for praktisk trening blir det utstiling av ventiler og informasjon om produkter. Blant annet vil man vise fram et nytt utvalg armaturer, ventiler og lufteanordninger, både for rent vann og avløpsvann.
– Vi reiser mye ut til kunder og forhandlere og viser fram løsninger og utstyr. Vi holder flere kurs ute i kommuner og hos grossister, blant annet gjennom VA-akademiet. Nå har vi også lagt tilrette for å ta i mot folk og gi dem en mer grundig og inngående opplæring, sier markedssjef Martin Rud til VANytt.
– Lufting er veldig viktig innen VA, her skal folk kunne se hvordan utstyret fungerer i praksis. Det blir i sum en liten VA-skole, med fokus på de løsningene vi leverer. Sikkerhet i kummer er et sentralt tema, sier Rud.