Arnhild D. Gjønnes er en av Europas ledende autoriteter på offentlig anbud og hennes tolkning er gode nyheter for private sykehjem. Fotograf: Moment studio

Forbudt å diskriminere de kommersielle

– Om få måneder vil EØS-avtalen sørge for at norske kommuner ikke kan diskriminere kommersielle aktører ved anbudsrunder, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

0

Det har lenge vært en hard debatt i Kommune-Norge om hvem som skal få anledning til å drive sykehjem og andre tilbud. NHO har lenge ment at aktøren med det beste tilbudet må få oppdraget, uavhengig av om man er kommersiell eller ei.

Privat sykehjem hadde best kvalitet
Søreide sykehjem i Bergen er et godt eksempel på dette.  Da sykehjemmet var drevet av private, vant de priser for å ha den høyeste kvaliteten og det beste arbeidsmiljøet.  Likevel mistet de oppdraget da det nye rødgrønne flertallet i Bergen kommune valgte å kommunalisere driften.

Det vil derfor være en god nyhet for mange at EU og EØS-avtalen i høst vil sørge for at det blir forbudt å diskriminere kommersielle aktører.  Den som slår dette fast er Arnhild D. Gjønnes, som er en av Europas ledende eksperter på offentlig anbud.  Europaparlamentet er blant de institusjonene som har brukt hennes ekspertise der hun har holdt innledninger. Hun er nå fungerende avdelingsdirektør i NHO.

Dette vil nok overraske det rødgrønne  flertallet i for eksempel Oslo, Bergen og Tromsø som nå skal kommunalisere de private sykehjemmene.

Uklokt å skvise private
Det er ikke endelig avklart hvilken dato ny lov om offentlige anskaffelser vil tre i kraft.  Høsten 2016, ifølge regjeringen.

– Det vil være uklokt av norske kommuner å haste igjennom nye anbudsrunder den aller nærmeste tiden for å kunne skvise de kommersielle før loven trer i kraft.  Dette kan man kanskje vinne billige ideologiske poenger på, men brukerne av tjenestene vil tape. Jo flere kvalifiserte tilbydere man kan velge mellom, jo bedre sjanse er det for at den beste får oppdraget, sier Gjønnes.

Dagens norske regel i forskrift for offentlige anskaffelser

  • Ved tildeling av kontrakter om helse- og sosialtjenester med ideelle organisasjoner er oppdragsgiver fritatt fra plikten til å følge de detaljerte prosedyrereglene.
  • Rett- men ikke plikt – til å utelukke rent kommersielle aktører fra konkurransen om slike kontrakter
  • Det er tvilsomt om selv dagens særreguleringen er i er i samsvar med EU/EØS-retten

Nytt direktiv om offentlige anskaffelser som skal gjennomføres i norsk rett i løpet av høsten

  • Kontrakter som overstiger 6 millioner NOK
  • Kunngjøring, likebehandling og gjennomsiktighet
  • Handlingsrommet er innskrenket, slik at helse- og sosialtjenester er underlagt nytt direktiv
  • Inneholder ikke noen unntaksregel for tildeling av kontrakter om helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner
  • Vil stride mot nytt direktiv og EØS-avtalen å vedta en regel som reserverer kontrakter til ideelle organisasjoner

Best i Eropa?
Når Norge får orden på offentlige data for offentlige anskaffelser, kan vi smykke oss med tittelen best i klassen.  Norge presterer totalt sett blant de beste nasjonene på alle områdene for åpenhet og likebehandling i offentlige anskaffelser. Men det er over EU/EØS terskelverdi, hvor vi har implementert EUs regler for offentlige anskaffelser.  Åpenhet og gjennomsiktighet er alfa og omega for å kunne smykke seg med slike titler.

Her er Single Market Scoreboard.