Andreas Ekelund hos KROHNE Instrumentation

– Med våre nye radarer blir nivåmålingene mye mer nøyaktige

KROHNE Instrumentation lanserer nå seks nye Optiwave radarer, basert på deres snart 30 års erfaring innenfor FMCW-teknologien. Radarene er tilpasset hvert sitt spesielle område, og måler mer nøyaktig enn noensinne. 

0

KROHNE presenterer et nytt utvalg radarbaserte måleinstrumenter for nivåmålinger på både væske og fast stoff.
– De seks nye FMCW radarene for nivåmålinger i Optiwave serien, opererer med mye høyere frekvens; opptil 80 GHz, forteller serviceingeniør Andreas Ekelund hos KROHNE Instrumentation.

Høyere nøyaktighet
Ekelund trekker særlig fram større nøyaktighet på målingene, sammenlignet med radarer som har lavere frekvens.
– Dette blir litt som å sammenligne nye TV’er med frekvens på 100 Hz med de gamle på 50 Hz: Den økte frekvensen på de nye TV’ene har gitt oss et mye skarpere skjermbilde og langt høyere bildeoppløsning.

Når frekvensen på radarene økes, blir også signalene spredd ut på et smalere område. Målingene blir da mindre påvirket av omgivelsene, samtidig som du kan peke mer direkte og dermed lettere finsikte mot området du ønsker å måle.

Velegnet for måling i små og smale tanker
Radarer med lav frekvens måler heller ikke hele veien opp dit måleren er plassert.
– Det blir et lite område øverst hvor intet blir registrert, opplyser Ekelund. – Men på Optiwave-radarene med 80 GHz blir dette området omtrent null. Og takket være denne lille dødsonen og den smale strålevinkelen, kan de også foreta måling i små og smale tanker; også i dem som er utstyrt med røreverk.

– Noen andre fordeler med de nye Optiwave radarene?

– Alle de nye Optiwave-enhetene har 2-tråds 4 – 20mA HART 7-kommunikasjon, og et omfattende utvalg av prosesstilkoplinger fra ¾”, svarer Ekelund. – De leveres med gratis PACTware programvare og den nye menystrukturen er logisk og lett forståelig. Dermed blir radarene mye enklere å sette opp for dem som skal bruke dem. Ved hjelp av det 4-knappers tastaturet og displayet på LCD-skjermen kan de faktisk gjøre hele installasjonen selv.

– Tre av de nye Optiwave produktene har frekvens på 24 GHz og tre har 80 GHz, hvilke skal brukes hvor? 

– Til væsker bruker du gjerne 80 GHz, men skal du måle mer faste stoffer som for eksempel korn, grus eller pellets, kan du gjerne gå ned på frekvensen. Hvilken radarløsning du skal velge, avhenger altså av hva du skal måle. Men bare kontakt oss, så hjelper vi deg til å finne den beste og rimeligste løsningen, oppfordrer Andreas Ekelund.

Her er en nærmere presentasjon av de nye KROHNE Optiwave radarene:

For væsker:
– OPTIWAVE 3500 er en 80 GHz FMCW radar beregnet for hygieniske applikasjoner som mat, drikke og farmasi. Den har et bredt spekter av hygieniske tilkoblinger og kan takket være den smale strålevinkelen og den lille dødsonen, foreta målinger både i små og smale tanker, også de som har røreverk.
– OPTIWAVE 5400 er på 24 GHz og velegnet for væsker innen kjemisk-, olje og gass- eller kraftindustrien. Den gir nøyaktige avlesninger i lukkede tanker og i friluftsanlegg som elver eller dammer. Den fungerer også godt i prosesser der nivåene skifter raskt.
– OPTIWAVE 7400 på 24 GHz er designet for væsker i tøffe miljøer, som for eksempel til tanker med røreverk, som inneholder korrosive eller ikke-EX applikasjoner på opp til +700°C. Den er velegnet for kjemisk-, petrokjemisk-, kraft- eller olje- og gassindustrien. Her finnes også et stort utvalg av antennealternativer med muligheter for oppvarming, kjøling eller spyling av antennen. Til applikasjoner med etsende eller farlig væske, er flensplatebeskyttelse eller Metaglas ekstra tetningsbarriere tilgjengelig. Optiwave 7400 er utstyrt med et system for hurtigkobling som gjør det enkelt å fjerne transmitteren under drift.
– OPTIWAVE 7500 på 80 GHz dekker samme områder som Optiwave 7400, men kan brukes opp til +150°C og 40 barg. Med sin smale strålevinkel og minimale dødsone, er den ypperlig for væskeapplikasjoner i små og smale tanker med indre hindringer, som røreverk og varmevekslere, og til tanker med høye flenshalser. Den kan til og med måle gjennom tanktoppen (i ikke-ledende materiale). Den har en innfelt PEEK «flush»-montert linseantenne og måler nivået på inntil 100 m.

For fast stoff:
– OPTIWAVE 6400 er en 24 GHz FMCW radar for faste stoffer som stein, plastgranulater eller kaffebønner. Den er velegnet for både gruvedrift, kjemisk industri, landbruk og kraftproduksjon. Den er utstyrt med en spesiell dråpeantenne som minimerer skalering og er upåvirket av vinkelen på retursignalet. Dermed elimineres behovet for dyre siktesett for antenner eller rensingssystemer.
– OPTIWAVE 6500 på 80 GHz er tilpasset pulver og støvete miljøer, og retter seg mot samme industri som OPTIWAVE 6400. Den gir pålitelige og nøyaktige avlesninger uansett vanskelige forhold som pulver og støv, lav refleksjonsverdi, oppbygging og ujevne overflater. Takket være den lille strålevinkelen på den innfelte Lens-antennen, er Optiwave 6500 det beste valget for høye og smale siloer; også der hindringene er store.

Om KROHNE Instrumentation:
KROHNE Instrumentation er totalleverandør av prosessmåleteknologi og en av markedslederne innenfor dette området. KROHNE Instrumentation leverer utstyr for måling av mengde, masse, nivå, trykk og temperatur, i tillegg til analyse og signalbehandling. KROHNE har alltid vært opptatt av innovasjon og maksimal produktkvalitet. Selskapet ble etablert i 2001 som KROHNE bedrift, men produktene våre har vært på det norske markedet siden før 1980. Selskapet har i dag 25 ansatte. Hovedkontoret ligger i Moss, og har også avdelingskontor i Stavanger.