Multiconsult vant rammeavtale med Stord kommune

0
Stordabrua over Digernessundet er del av E39 i Hordaland. Brua er sett fra like ved Føyno. Foto Wikipedia Commons

– Stord kommune er ein viktig kunde for oss, og me er svært stolte over å ha vunne denne rammeavtalen, sier Erlend Kent, avdelingsleiar Multiconsult avdeling Stord.

Multiconsult vart vurdert best på både pris og kompetanse, og vil i aktuelle oppdrag bidra med forprosjektering, detaljprosjektering, generell rådgjeving og utarbeiding av tekniske planar.

– Dette er en viktig rammeavtale for oss, som stadfestar vår kompetanse og kapasitet innan vatn og avlaup, eit viktig satsingsområde for Multiconsult, sier Svein Andersland, seksjonsleiar samferdsel og infrastruktur.

Rammeavtalen gjeld for to år med opsjon på 1+1 år. Multiconsult samarbeider med jk arkitektur og Stord Oppmåling i rammeavtalen.