Nyheter

Nyheter

Venter utålmodig på endringer for KOFA

Noe av det siste den rød-grønne regjeringen gjorde før de rømte kontorene var ta brodden av KOFA. Konsekvensen har vært at leverandørene i stor grad har gitt opp å vinne fram med klager.

Ozonanlegg ferdig testet i container

Kampen om å levere ozon for drikkevannsrensing til norske vannverk hardner til. En av de siste som har meldt seg på i kampen om kontraktene er Ålesundfirmaet Normex, som også leverer anlegg ferdig i container.

Stanser lekkasjer under fullt trykk i ledningen

Innva presenterer en løsning for reparasjon av vannledninger under fullt trykk. Metoden gir mindre behov for graving og gjør det unødvendig å kappe røret, som betyr kort montasjetid og lave kostnader.

Velger trygghet framfor olje

KarriereBarometeret 2015 viser at studentene søker seg bort fra de konkurranseutsatte bransjene og over i det trygge. Teknologistudentene har blitt mer positive til arbeid i det offentlige.

Jakter fremmedvann med nivåmålinger i kummene

Fet kommune intensiverer jakten på fremmedvann. Man plukker ut de mest belastede områdene og overvåker kummer med nivåmålere. Utfra dette finner man det rørstrekket som er rammet og setter inn tiltak.

Gravefri rørlegging: Grenser sprenges.

Det er snart ingen grenser for installasjon av rør i jomfruelig terreng. Om det er løsmasser, fjell eller kombinasjonsmasser, har man i dag tilgang til boreutstyr og teknikker til alle slags grunnforhold.

Der ingen skulle tru at ingeniørar kunne bu

At Sweco har mange sterke faggrupper på et sted som Seljord har i mange år vekket undring i rådgiverbransjen. Avdelingen har hatt solid vekst de siste fem år, og teller i dag ca. et halvt hundre ansatte.

Ny norsk flotasjonprosess som ikke bruker kjemikalier

Normex i Ålesund har utviklet en ny renseprosess spesielt for reduksjon av partikler og fett i avløpsvannet. Løsningen bruker ozon til å mikro koagulere, hygienisere og flotere de organiske bestanddelene.

Kommunereformen tar etterhvert form

Regjeringens forslag om overføring av oppgaver til kommunene er et viktig skritt i retning av større og sterkere kommuner, mener NHO.

Mer bærekraft å hente ut av minirenseanlegg

Bransjeforeningen Avløp Norge vil høyne kvaliteten på renseeffeekten fra minirenseanlegg. De vil dessuten heve nivået på ettersynet ved å etablere kurs for servicefolk, formidle informasjon og kunnskap til eiere av renseanlegg.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com