VA

VA

Ønsker bedre datagrunnlag for klimaeffekter

En ny forskningsrapport hevder det er behov for mer standardisert og systematisk innsamling av data og at dette skal kunne bedre klimatilpasningen av bygninger og infrastruktur.

Har ryddet i spredt avløp i ti år

Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse i Haldenvassdraget er snart i mål. Alle kommunene vedtok en likelydende lokal forskrift i 2007/2008 som ble startskuddet for arbeidet.

Yara overtar luktfjernebedrift

Yara har inngått en avtale om oppkjøp av Miljø-Teknologi AS. Selskapet, som er norsk og har spesialisert seg  på luft- og gassrensing. 

Innva vokser videre

Etter snart tre år i markedet har Innva kommet over de største utfordringene med å etablere seg. Startfasen faller spesielt krevende ut for en ny bedrift med kapitalkrevende produkter. Nå ser man framover med gode forventninger.

ABB vil minske driftskost med 30 prosent på vannverk

ABB har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability™ Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader.

Vurderer grave- og pumpefritt under vei og jernbane 

Fire studenter ved Høgskolen i Østfold skal utrede ulike alternativer for Sarpsborg Kommunes kryssing av riksvei og fremføring av avløp under jernbane ved bruk av dykkerledning. Målet er godt beslutningsgrunnlag for eventuelt å vurdere gravefrie og pumpefrie løsninger. Prosjektoppgaven inngår i byggingeniørstudiet, som er en tre-årig utdannelse ved Høyskolen i Østfold.

Revidert veiledning for vannverk om farekartlegging og beredskap

Flere definisjoner enn tidligere og omtale av aktører og ansvarsforhold er oppdatert. I tillegg er drikkevannsforskriften som hjemmelsgrunnlag for internkontroll gjort tydeligere.

Separerer ut kloakksøppel og avlaster overfylt avløpsnett

Overvann som overbelaster nettet gjør at kloakk går til overløp, ved siden av å sette renseanlegg ut av spill. En enkelt mottiltak er å installere oppstrøms separator som sender det skitneste vannet til rensing.

Membranfiltrering tar drikkevannet til et nytt nivå

I Austevoll har man trolig landets mest krevende råvann. Likevel har man klart å fremstille et meget bra drikkevann, blant annet takket være membranfiltrering. Selv med store investeringer har man som trolig eneste VA-selskap i landet nylig satt vann- og kloakkavgiften ned.

Vannforbruk og prognoser for fremtidig forbruk

På oppdrag for flere norske kommuner har Norconsult analysert dagens vannforbruk og laget prognoser for fremtidig forbruk. Dette er et viktig hjelpemiddel i planlegging av fremtidig, kommunal vannforsyning.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com