Einar Olavesen og Terje Johansen representerer hver sin kommune i

Store planer og åpen ideutveksling på vellykket VA-konferanse

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø i forrige uke ble framtidens planer for kommuner og veivesen i Nedre Glomma-regionen presentert. Det er snakk om investeringer i mangemilliarder klassen. Nabobyene samarbeider allerede på flere plan og åpner dessuten for mer ideutveksling enn tidligere.

0

Vei, vann og avløp er en krevende kabal som kommuner og veivesen sør i Østfold jobber hardt med å få til å gå ihop. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er dessuten i ferd med å vokse sammen til en stor region med behov for ny og bedre infrastruktur på mange plan og flere av utfordringene i nabobyene er av samme art.

De nærmeste årene skal det også investeres store midler, der særlig veivesenet står for omfattende kontrakter som i sum kommer opp i flere milliarder.

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø før helgen gikk man grundig til verks der foredragsholdere fra det offentlige informerte de 80 delegatene om planer og investeringer i infrastruktur de nærmeste årene.

Ved siden av foredrag fra kommuner og veivesen ble det arrangert mini-workshops på 18 minutter med et tyvetalls leverandører. En effektiv form som ble satt pris på av kundesiden, der kommuner og entreprenører var godt representert.

– Vi har allerede hatt et godt samarbeid i mange år med Fredrikstad, vi snakker mye sammen kommenterte foredragsholder og rådgiver i enhet VA i Sarpsborg, Einar Olavesen, som sammen med Jan Aas fortalte om planer og tiltak på VA-siden.

Sammen med Moss er vannverket i Sarpsborg og Fredrikstad koblet sammen via en overføringsledning som stod ferdig i 2011. Nå er det planer om ombygging og utvidelse av avløpsrenseanlegget i Fredrikstad, slik at dette i fremtiden kan bli et felles renseanlegg for det to byene.

Foredragsholder om samme tema fra Fredrikstad, fagansvarlig i avdeling VA, Terje Johansen, viste også fram kommunens arbeid og planer for forsamlingen, og mente på tross av utfordringer at man jobbet på riktig måte og var på rett vei. Han kunne fortelle at Fredrikstad kommune er svært positive til et samarbeide innen vann og avløp med Sarpsborg.

– Både avløpsrenseanlegget i Sarpsborg og i Fredrikstad er pålagt oppgradering med korte frister, og det er rom for store muligheter for besparelser med et samarbeid her i de i utredninger som er gjort, fortalte Johansen.

En ny forbindelse på vann mellom byene vil kunne bygges i samme vending som den nye veiforbindelsen mellom byene langs dagens Riksvei 109. Denne er så godt som ferdig planlagt og en inkorporering av en større vannledning i denne sammenheng vil naturligvis bli langt rimeligere enn å kjøre dette som eget prosjekt.

Et spennende tema som kom fram under Johansens foredrag var eierforhold omkring stikkledninger. Her har kommunen gjort undersøkelser på ulike alternativer til endringer av dagens ordning, der abonnenten eier stikkledningen.

– Det er ulike alternativer å løse dette med, og enkelte kommuner i Norge har overtatt eierskap til stikkledning ut av offentlig vei. Det kan faktisk være et alternativ at kommunen tar over deler av stikkledningene, det ville forenklet mye. Stikkledningene er et svakt punkt og det er åpenbart at enkelte abonnenter ikke vil ha økonomi til å ta hele kostnaden ved utbedring av disse, f.eks. om den går under en jernbanelinje, sa Johansen.

– Samme problemstilling er et tema i Sarpsborg, her ligger dere tydeligvis et steg foran oss i utredning, sa Einar Olavesen, som kunne tenke seg å har Fredrikstad som diskusjonspartner på dette feltet, noe som Johansen fra Fredrikstad imøteså.

Ved siden av et omfattende foredrag omkring kommende veiprosjekter i nedre Glomma regionen ved Tore Veum i Statens Vegvesen holdt Rune Johansen fra BD Solutions en grundig gjennomgang av innholdet og betydningen i VA Miljøblad 112.

Videre orienterte Johansen om BD Solutions virke og visjoner, der man særlig skal gjøre det enklere for kunde å få ferdige vannkummer med alt innhold, satt sammen av riktige komponenter i en total løsning som kan leveres raskt, og som tilfredsstiller både sikkerhet og funksjonalitet.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra arrangementet. Påmeldingene var over all forventning, Jeg føler at vi klarer å holde en jordnær og enkel form på dette, der god informasjon og en uanstrengt dialog mellom offentlige aktører, entreprenører og de ulike leverandører av teknologi er godt ivaretatt, sier Cato Jensen til VANytt.