Infrastruktur

Infrastruktur

NoDig bør ut av «De hemmelige tjenester»

NoDig-bransjen har nok å henge fingrene i for tiden men fornyelsen av rørnettet går likevel for sakte. For å kunne utvikle nye løsninger og øke produksjonen kunne større og mer langsiktige prosjekter vært en fordel. Da ville man lagt til rette for mer industriell produksjon og nyskaping.

Vurderer grave- og pumpefritt under vei og jernbane 

Fire studenter ved Høgskolen i Østfold skal utrede ulike alternativer for Sarpsborg Kommunes kryssing av riksvei og fremføring av avløp under jernbane ved bruk av dykkerledning. Målet er godt beslutningsgrunnlag for eventuelt å vurdere gravefrie og pumpefrie løsninger. Prosjektoppgaven inngår i byggingeniørstudiet, som er en tre-årig utdannelse ved Høyskolen i Østfold.

Norske vannverk har for dårlig beredskap

Mattilsynet har i 2016 gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Beredskapen på drikkevannsområdet må bli bedre. Det betyr ikke at drikkevannskvaliteten i Norge er dårlig, men det er for mye usikkerhet om hva som kan skje med kvaliteten og tilgangen ved større uønskede hendelser.

Vil synliggjøre gravefrie metoder

Større aktivitet og mer synlighet. Det er de to viktigste stikkordene i den handlingsplanen som nyvalgt leder av Scandinavian Society for Trenchless Technology i Norge, Borghild Teigland Folkedal, vil diskutere med sine medlemmer i den norske arbeidsgruppa når de møtes for første gang 1.juni.

Nomadisk prosjekt fant avløp midt i Oslo sentrum

Det mye omtalte SALT-prosjektet har gjenoppstått på Langkaia i Oslo etter å først ha blitt installert på Langsanden i Sandhornøy i Nord-Norge, og deretter i Bergen. Hva man skal kalle prosjektet er uklart. Kunstinstallasjon? Konferansesenter? Spa? Bar? Kafé?

Et steindekke som ikke holder vann

På et industriområde i Horten legger Lintho Steinmiljø 3700 kvadratmeter drenerende steindekker. Jobben tar et par-tre uker, og vips så er all overvannsproblematikk på tomta en saga blott.

Har sett på årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt

Norconsult har på vegne av NHO utarbeidet en rapport om årsaken til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt. Det har i flere år vært en kraftig økning i investeringene i samferdselsinfrastruktur i Norge, både på veg og bane.

Undervannsboring skapte nye løsninger

Da Rambøll fikk i oppdrag å lage sjøvannsinntak til det nye Nasjonalmuseet skapte det både utfordringer og nye løsninger. Nylig ble de siste rørene til sjøvannsanlegget lagt. I tillegg skal to overvannsledninger slippe ut regnvannet som havner på taket og tomten til museet.

Ett skritt videre i den digitale standardiseringen

Forsvarsbygg er nå klar til å ta imot informasjon om infrastruktur i bakken på åpen digital standard.I byggebransjen har informasjon om rør, kabler, kummer og annet i bakken hittil blitt utvekslet mellom byggherre, entreprenør, oppmålingsfirma og kartverk på ymse vis.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com