Etablerer krisesenter for drikkevann

Seks kommuner i Vest-Sverige har sammen utviklet et forslag til å oppnå sterkere beskyttelse av drikkevannet. Blant annet etableres et regionalt krisesenter for vannsikkerhet. 

0

Over 700 000 mennesker får sitt drikkevann enten fra Vänersborgsviken i Vänern eller fra Gøta elv. Dette gjelder for de seks kommunen Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv og Göteborg. Dessuten kommer drikkevannet til en rekke andre kommuner i regionen fra Göta elv.

Nå opprettes kommunene i samarbeid en felles administrasjon for vannbeskyttelse og setter samtidig en rekke bestemmelser for hvordan man skal sikre vannkildene i området, noe som mangler for flere av de berørte vannforsyninger.

De seks kommunene skal i fellesskap i nær framtid klargjøre hva som må reguleres for å redusere risikoen for akutt forurensning av vanninntektene.

– Lilla Edet, Trollhättan og Vänersborg kommuner er fornøyd med at det nå er et felles innspill fra de små kommunene. Sikring av vannforsyning ved å redusere risikoen i våre samfunn er selvsagt svært viktig, sier miljøsjef Kristian Nordström, Lilla Edet, miljøsjef Michael Reinhardt, Vänersborg og utvikling Håkan Falck, Trollhättan byen, i en pressemelding.

Forslaget er nå på høring til 3. oktober.

Allerede i dag er det et vannvernområde som gir Gøteborgs vassdrag i Göta elv en viss grad av beskyttelse. Det er nå foreslått å opprette et krisesenter for Kungälvs, Lilla Edet, Trollhättan og Vänersborg vann i Göta-elven og Vänersborgsviken. Samtidig går man inn for at beskyttelsen av Gøteborgs vassdrag styrkes.

Les mer Ett vattenskyddsområde – skydd för 700 000 människors dricksvatten