- Vi sparer veldig mye tid på å bruke Gemini ProAdm. All dokumentasjon blir lagret på en plass og vi slipper å lage målebrevene manuelt, sier stikningsleder for Søbstad Entreprenør, Bjørn Roger Tangstad.

Før var det veldig mye klipping og liming

Ny fylkesvei 704 mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu bygges av Søbstad entreprenør og prosjekteres av Statens vegvesen. Søbstad vant kontrakten på 185 millioner kroner i konkurranse med åtte andre entreprenører.

0

Den mellomstore entreprenøren gikk nylig til innkjøp av prosjektoppfølgingsprogrammet Gemini ProAdm og samarbeidsplattformen Gemini Connected. Etter kort tid har de erfart at arbeidet med målebrev er blitt enklere og mindre tidkrevende.

Rekordprosjekt utenfor Trondheim
-Vi sparer veldig mye tid på å bruke Gemini ProAdm. All dokumentasjon blir lagret på en plass og vi slipper å lage målebrevene manuelt. Før var det veldig mye klipping og liming, og det var mildt sagt krevende å holde styr på alle vedleggene. Med ProAdm kan vi eksportere ut målebrevet direkte, så blir vedleggene automatisk med, sier stikningsleder for Søbstad Entreprenør, Bjørn Roger Tangstad.

Vi møter entreprenøren på Tiller, hvor de bygger ny fylkesvei 704 mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu. Veistrekningen er på 3,1 kilometer og heimdalsfirmaet vant kontrakten på 185 millioner kroner i konkurranse med åtte andre entreprenører. Statens vegvesen prosjekterer veistrekningen, mens Søbstad står for byggingen. En vesentlig del av prosjektet er grunn- og målearbeid, graving og sprengning.

-Vi har brukt Gemini Terreng i over fem år og er veldig godt fornøyd med verktøyet, som vi bruker både i planleggingen av grunnarbeidet og ikke minst oppimot maskinstyring. Vi ser fram til at vi kan overføre modellen direkte til maskinene fra Terreng. Det blir et stort fremskritt, sier Tangstad.

Presis graving med maskinkontroll
I dag er det mulig å følge med på gravingen til en spesifikk maskin fra kontoret og oppdatere modellen maskinføreren jobber etter i sanntid. Dette gjør det mulig for maskinførerne å grave med en presisjon på mellom 1 til 4 centimeter, noe som kreves i dagens anleggsbransje.

Ny fylkesvei 704 mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu bygges av Søbstad entreprenør og prosjekteres av Statens vegvesen. Søbstad vant kontrakten på 185 millioner kroner i konkurranse med åtte andre entreprenører

– Jeg har jobbet som gravemaskinfører siden 1970 og maskinstyring er i dag en viktig del av hverdagen min. Med gode digitale verktøy går det fint å grave nøyaktig, sier gravemaskinfører i Nyhus maskin AS, Magne Nyhus.

Han er en av flere gravemaskinførere som jobber med fylkesveien mellom Trondheim og Klæbu, som også skal bygges med gang og sykkeltrase i tillegg til en kollektivterminal med parkeringsplasser på Tanem.

– Dette er det største prosjektet vi noen sinne har jobbet med. Det er kjempespennende, sier Tangstad.

En av de som jobber med prosjektet til daglig er stikker Ole Gunnar Rimol. Han er fornøyd med å få være med på et stort prosjekt med mange underentreprenører.

– Det er både utfordrende og artig å jobbe med dette prosjektet. Ingen dager er like. Med geminiproduktene blir det også enklere å få full oversikt over de ulike fagene, sier Rimol.

Færre feil med gode digitale løsninger
Gemini Connected er en samarbeidsplattform som forholdsvis nylig er blitt utviklet av Powel Construction. Denne har nå Søbstad tatt i bruk i forbindelse med et mindre prosjekt på Torvet i Trondheim sentrum. Her er de også på prøvestadiet når det gjelder Gemini Mengder, en tjeneste som gjør det mulig å rapportere utført arbeid med mobilen.

– Med denne tjenesten blir det flere som kan rapportere utført arbeid, ikke bare oss stikkere. Det blir bra. Men vi har ikke kommet i gang ordentlig med å bruke Mengder, så det blir spennende å se, sier Tangstad.

Connected er en skyløsning som kommuniserer med alle geminiproduktene til Powel Construction og dermed får alle prosjektdeltakerne oversikt over de ulike delene av prosjektet. Sømløs oppdatering over nett og datalagring i skyen, gjør den digitale arbeidsflyten bedre og sikrere.

– Sjansen for å gjøre feil blir redusert når man bruker gode dataverktøy. Vi er innstilt på å gjøre den jobben som skal til for å få hele bedriften til å ta i bruk disse tjenestene. Lykkes vi med det, er nok effektiviseringspotensialet mye større enn det er i dag, avslutter Tangstad.