Sertifiserer stadig flere forhandlere

For å sikre at kundene får god veiledning og hjelp til å velge riktig renseløsning har Biovac satt igang et omfattende arbeid med å sertifisere sine lokale forhandlere. Opplæring og sertifisering foregår nå gjennom kurs over hele landet. De siste par år har mer enn 300 forhandlere også blitt sertifisert.

0

Med bakgrunn i EUs vanndirektiv om naturlig tilstand i vassdrag og økende fokus å¨miljø i kommunene foregår det for tiden en storstilt opprydding innen spredt avløp. Med Norges geografi og grisgrendte bosetting vil det svært ofte bli snakk om at et minirenseanlegg må på plass.

– Vi ser at kommunene tar grep nå. De innledes et imponerende arbeid og det skjer med stor kraft. For å kunne møte behovet for informasjon om våre løsninger og gjøre våre forhandlere godt forberedte har vi gått i gang med å styrke deres kompetanse. Dette gjør vi gjennom kurs – og sertifisering og dette er en langsiktig offensiv fra vår side, forteller Thomas Grønlund, forhandlerutvikler for Biovac.

Biovacs forhandlere faller tradisjonelt to grupper, det er gjerne snakk om små til mellomstore lokale rørleggerbedrifter eller entreprenører, et lite stykke ut på landet, som tradisjonelt har tatt på seg oppdraget med å hjelpe folk med å få på plass sitt renseanlegg.

– Vi snakker om solide lokale håndverksbedrifter med høy tillit i lokalmiljøet, ofte familiebedrifter med gode tradisjoner. Vi har lenge merket at mange av disse er klare for å ta på seg mer ansvar og jobbe mer med Biovacs produkter. Derfor har de også ønske å lære mer, og de lar seg villig sertifisere, sier Grønlund.

Å ha dyktige forhandlere gjør naturligvis også at Biovac kan øke sin kontaktflate mot markedet og fange opp så mange forespørsler som mulig.

– Vi overlater trygt henvendelser vi mottar til disse sertifiserte forhandlerne. De kjører da løpet fra A til Å, fra befaring og anbefaling fram til ferdig nedgravd, oppkoblet og igangkjørt anlegg, med papirarbeid og dokumentasjon, inkludert kontakt med kommunen, forklarer Grønlund.

Thomas Grønlund er forhandlerutvikler hos Biovac

Samtidig er det å ha en lokal representant også en rasjonell måte å jobbe på. Ikke minst siden det er en god del viktig informasjon av lokal natur som skal samles inn.

– Vi ønsker å kvalitetssikre prosessene fram til at riktig anlegg blir levert med hensyn til de lokale forholdene som gjelder. Det kan handle om selve behovet, resipienten, kommunale krav, osv. Vi har så langt hatt over 300 personer (forhandlere, konsulenter, representanter) på kurs pr. juni 2018, forteller Grønlund.

Pr i dag finnes det ca 13 000 Biovac anlegg i drift i Norge, hvorav særlig minirenseanlegg er mest utbredt.

– Vi leverer både gråvannsanlegg og minisrenseanlegg. Selv jobber jeg med minirenseanlegg, som gjerne blir løsningen dersom det er snakk om svartvann. Områder der det for tiden foregår mye er Romerike og Østfold, men også i Vestfold. Det foregår en stor opprydding på miljøsiden og vi skal gjøre det vi kan for å levere gode løsninger – da gjennom våre sertifiserte forhandlere, sier Grønlund.